Vruchtbare koeien met strak management

categorie Vruchtbaarheid
11
jun
2015
0
Reacties
Uiteindelijk draait het bij vruchtbaarheid vooral om een gezond kalf
Uiteindelijk draait het bij vruchtbaarheid vooral om een gezond kalf

Een hoge productie en goede vruchtbaarheid gaan prima samen. Biologisch is het goed te verklaren dat een koe die veel energie steekt in melkproductie, minder energie overhoudt voor voortplanting. Maar de praktijk bewijst dat hoogproductieve koeien en een goede vruchtbaarheid hand in hand kunnen gaan.

Verbetering van het drachtigheidspercentage moet vooral in beperking van embryonale sterfte worden gezocht. Embryonale sterfte kent vele oorzaken, waarvan een belangrijk deel te maken heeft met voeding. Zo verstoren pensverzuring, ketose en te hoge (meer dan 28) of te lage (minder dan 15) ureumgetallen de hormoonhuishouding van de koe. Dit heeft direct en indirect effect op het baarmoedermilieu en daarmee op de overlevingskansen van een embryo. Daarnaast kunnen infecties als neospora, bvd en ibr embryonale sterfte veroorzaken, net als een verstoorde hormoonbalans of koorts als gevolg van bijvoorbeeld een uierontsteking.

Conditieverloop zo vlak mogelijk
De belangrijkste graadmeter voor de relatie voeding en Vruchtbare koeien door strak managementvruchtbaarheid is het conditieverloop van de verse koeien, zo maakt Martin Keuper, technisch specialist van Forfarmers Hendrix, duidelijk aan de hand van de resultaten van onderzoek.

Verloop conditiescore
Als het verlies in conditiescore tussen de dag van afkalven en dag dertig in lactatie beperkt blijft tot een half punt, dan vindt de eerste eisprong gemiddeld al plaats op dag 27. Wordt 65% van de koeien drachtig van de eerste inseminatie en blijft het aantal inseminaties per dracht beperkt tot 1.8.

De uitdaging is dus om een zo vlak mogelijk conditieverloop te realiseren. Een ruime conditie bij afkalven is een groot risico, geeft Martin aan. Vette koeien vallen het hardst terug in conditie. Het is volgens de specialisten een belangrijke reden om te blijven werken aan een korte tussenkalftijd, omdat het gros van de koeien te veel groeit als de lactatielengte te veel oploopt.

Daarnaast wijst Martin op het voorkomen van melkziekte, die zowel klinisch als subklinisch bij heel veel kalfkoeien blijkt op te treden. Focus je op transitiemanagement.

Transitiemanagement
Als de transitieperiode, de periode tussen 8 weken voor en 4 weken na afkalven, succesvol verloopt is 30% van de koeien spontaan tochtig binnen dertig dagen van de lactatie en 95% van de koeien binnen 60 dagen. Dit is mogelijk op elk bedrijf.

‘Vruchtbaarheid verbeteren is management verbeteren’

Een mythe ontzenuwd
Een hoge productie en goede vruchtbaarheid gaan prima samen, blijkt uit cijfers uit statistieken van CRV.

Tussenkalftijd
Op bedrijven met een rollend jaargemiddelde van minder dan 7000 kilo per koe is de tussenkalftijd gemiddeld 436 dagen. In veestapels met een rollend jaargemiddelde van meer dan 10.000 kilo is het non-returnpercentage na 56 dagen weliswaar lager dan in laagproductieve veestapels, maar onder andere dankzij een elf dagen korter interval tussen afkalven en eerste inseminatie weten de veehouders met hoogproductieve koeien de tussenkalftijd beperkt te houden tot gemiddeld 415 dagen.

Tonnie: ‘Bedrijven met hoogproductieve koeien zijn gemiddeld groter en worden beter gemanaged naarmate veestapels groter worden, gaan veehouders meer werken met protocollen en komt er meer structuur in de bedrijfsvoering. Dat werkt.’

Samen aan tafel
Vruchtbaarheid verbeteren is management verbeteren’, stelt Tonnie Vissers met vele jaren praktijkervaring vast. ‘Structuur in bedrijfsvoering helpt om de oorzaak van problemen weg te nemen’, zo is zijn ervaring. Daarnaast houd de adviseur veestapelmanagement zijn klanten graag voor dat één specialist met één advies de problemen meestal niet oplost.
‘Verzamel de juiste mensen om je heen en zet ze regelmatig samen aan tafel. Veehouder, vruchtbaarheidsspecialist, dierenarts en veevoederadviseur, ze moeten het samen doen. Bovendien is werken aan vruchtbaarheid een continu proces van cijfers verzamelen, doelen stellen en oplossingen voor verbetering bedenken en toepassen en vervolgens op basis van cijfers checken of verbeteringen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Zo kom je steeds een stapje verder.’

Lees het hele artikel in CRV Magazine