Ovalert ondersteunt ambitie Adrie van Bavel

categorie Vruchtbaarheid
15
sep
2015
0
Reacties
Een versnelde bedrijfsovername stelt hoge eisen aan het financieel rendement
Een versnelde bedrijfsovername stelt hoge eisen aan het financieel rendement

Na zijn afstuderen kwam de familie Van Bavel er al snel achter dat langzaam toewerken naar een overname door zoon Adrie geen optie was. De generatieverschillen in denkwijze over het doorontwikkelen van het melkveebedrijf waren moeilijk te overbruggen. Om elkaar als ondernemers de ruimte te geven besloten ouders en zoon de overdracht van het melkveebedrijf versneld door te zetten.

De twintiger Adrie kreeg volledig de vrije Een versnelde bedrijfsovername stelt hoge eisen aan het financieel rendementhand op het melkveebedrijf en vader en moeder Van Bavel, vijftigers, gingen zelf een nieuwe uitdaging aan. De verzorging van de veestapel van 170 koeien (2014 red.) melk- en kalfkoeien komt grotendeels op hem neer. Om de benodigde financiële ruimte voor toekomstige investeringen te creëren staat het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement de komende jaren centraal in de bedrijfsstrategie. Nu het quotum eraf is wil hij de capaciteit van de stal maximaal gaan benutten en er zoveel mogelijk liters melk uit halen.

Jongvee geen zorg
Om binnen de bestaande gebouwen meer melk te kunnen produceren ging de familie Van Bavel zo’n negen jaar geleden een melkmaatschap aan met een collega die voor hen ook het jongvee ging opfokken. Het jongveegedeelte in de eigen stal werd ingeruimd voor melkkoeien om door te kunnen groeien naar de huidige omvang. De collega fokt nog steeds het jongvee op en brengt ook zijn grond in het bedrijf in. Tot de leeftijd van een half jaar heeft Adrie de kalveren zelf onder zijn hoede, daarna gaan ze naar de opfokker om enkele weken voor afkalven weer terug te keren op het melkveebedrijf. ’Deze werkwijze bevalt me heel goed’, geeft de Brabantse veehouder aan. ‘De belangrijkste periode van de opfok kan ik zelf doen, maar daarna heb ik er ook geen zorg meer over. Zo houd ik meer tijd over voor mijn koeien.’

Strakker aan fokdoel
CRV ondersteunt de ambitie van Adrie van Bavel onder andere met het tochtdetectiesysteem Ovalert.’Omdat ik zelf altijd druk ben en mijn ouders ook steeds minder in de stal komen, is een extra paar ogen heel nuttig. Ik werk nu een jaar met Ovalert en vertrouw inmiddels blind op het systeem, ook in de weideperiode. Als ik een sms’je krijg, controleer ik of de tochtigheid past in de cyclus en als dit het geval is, durf ik er blind op te insemineren.’

Adrie insemineert zijn koeien zelf, Adrie van Bavel zit met het pakket Ovalert Compleet kort op de vruchtbaarheid van zijn dierenmaar laat drachtcontrole en vruchtbaarheidsbegeleiding over aan specialist Jan Feskes, die daarvoor elke drie weken op het bedrijf komt. Door het afsluiten van het pakket Ovalert Compleet, Sperma Inclusief betaalt de veehouder voor alle services een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal inseminaties. ’Omdat het me geen extra geld kost, ga ik nu veel langer door met insemineren met de best passende fokstier en houd ik strakker vast aan mijn fokdoel’, zo geeft hij aan. ’In het verleden koos ik na twee of drie keer insemineren vaak voor een goedkope stier, maar de vaarskalfjes daarvan bleven wel lopen.’

Het gebruik van SiryX zorgt voor een nog snellere genetische vooruitgang in de veestapel. Op zo’n tien procent van de koeien en dertig procent van de pinken wordt gesekst sperma ingezet. Tegelijkertijd wordt het ondereind van de koeien drachtig gemaakt van een Belgisch-witblauwstier om zo een impuls te geven aan de post omzet en aanwas.

Op het opfokbedrijf insemineert het ki-team van CRV de pinken en scant de vruchtbaarheidsspecialist de dieren op dracht. Ook deze service is onderdeel van het afgesloten pakket. ‘Ik ben ervan overtuigd dat investeren in Ovalert en begeleiding rendeert’, geeft Adrie aan. ‘Ik zit nu veel korter op de vruchtbaarheid en door het complete pakket blijven de kosten beperkt en overzichtelijk.’

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen