Hoe kan ik vruchtbaarheidsproblemen aanpakken met BullsEye?

categorie Vruchtbaarheid
30
aug
2016
0
Reacties
VIitesse, een van de Bullseye-stieren op de CRV-kaart

Wie het stierenaanbod van CRV bekijkt, komt het icoontje van BullsEye-stieren tegen. Maar wat kunt u daar als veehouder nu precies mee? We vragen het Tonnie Vissers, specialist veestapelmanagement.

BullsEye logoWaarom heeft CRV BullsEye ontwikkeld?
Om aan veehouders aan te geven dat we te maken hebben met een extra goed bevruchtende stier en natuurlijk om te voldoen aan de vraag naar hoog bevruchtende stieren. CRV heeft BullsEye in 2010 geïntroduceerd en inmiddels heeft de praktijk ons geleerd dat het goed werkt voor een groep veehouders die probleemkoeien willen aanpakken: ze zien meteen op de kaart welke stieren het best aan dit doel beantwoorden.

Hoeveel rietjes heeft een veehouder nodig om zijn koe drachtig te krijgen?
Gemiddeld zijn er 2 tot 2,5 rietjes nodig voor een bevruchting. De laatste decennia is vruchtbaarheid meer onder druk komen staan, mede door de productieverhoging bij de koeien. Als een koe niet drachtig wordt kan dat twee oorzaken hebben: of het is genetisch bepaald, of het is een kwestie van management. In het laatste geval leidt meer aandacht tot betere resultaten.

Tonnie-Vissers200Welke trend vertoont de vruchtbaarheid recentelijk?
Foktechnisch is er veel meer aandacht voor vruchtbaarheid en gezondheid. Het fokbeleid volgt namelijk de wensen van de leden van onze coöperatie. Zij geven om de vijf jaar tijdens de fokdoeldiscussie aan welke koers er gevaren moet worden. We mogen gerust zeggen dat de tussenkalftijd inmiddels al een stuk verbeterd is en dat het huidige aanbod van stieren voor dochtervruchtbaarheid genetisch alweer op een prima niveau is.

Hoe vervelend zijn vruchtbaarheidsproblemen voor de veehouder?
Vruchtbaarheid is een van de voornaamste redenen van afvoer. Maar het wisselt heel erg. Ik kom veehouders tegen die na 6 keer insemineren de moed opgeven en er zijn er die doorgaan tot een keer of 15. Veehouder Jos Knoef zegt bijvoorbeeld: ‘Ik heb een hoge tolerantiegrens, want een kalf aan de melk brengen kost me ook 800 dagen.’ Het is en blijft een afweging. Als het om een goede koe gaat, is de neiging groter om wat langer met insemineren door te gaan.

Hoe krijgt een stier het stempel BullsEye?
De voorwaarde is dat de non-return +4% of hoger is. De NR-cijfers zijn gebaseerd op minimaal 1.000 geregistreerde ki-inseminaties op 56 dagen. Op onze stierenkaart staan verschillende BullsEye-stieren. Met zo’n stier is de kans op dracht het grootst.

Zijn er nog andere opties voor vruchtbaarheidsproblemen?
Overweeg ook eens om embryo’s in te zetten. Maar liefst 50% van de dieren wordt alsnog drachtig na het plaatsen van laatstekansembryo’s. Als je een goede koe hebt, verdient ze die kans.