Verbeterde fokwaardeschatting Fokken op Maat/FokkerijData Plus

Fokken op Maat

De genoomfokwaarden van vrouwelijke dieren zijn onlangs verbeterd. Hiermee is er nog meer verschil tussen genetisch betere en mindere dieren. Dat zien deelnemers van Fokken op Maat en FokkerijData Plus ook terug in de nieuwste uitslagen van merkeronderzoek. De verbetering is een mooi resultaat van de samenwerking van CRV en veehouders binnen FokkerijData Plus.

Genoomfokwaarden worden berekend op basis van een referentiepopulatie. Tot dusver bestond die referentiepopulatie uit de gegevens van de 35.000 stieren, beschikbaar door samenwerking van CRV met verschillende partners in het EuroGenomics-project. In 2012 is CRV gestart met het verzamelen van DNA-merkergegevens van melkgevende koeien via FokkerijData Plus. Recentelijk zijn de gegevens van deze 90.000 koeien toegevoegd aan de referentiepopulatie. Dit heeft gezorgd voor een verbetering van de genoomfokwaarden. Dit is een mooi resultaat van de samenwerking tussen CRV en veehouders, waar we nu samen de vruchten van plukken.

 

Primeur voor deelnemers Fokken op Maat en FokkerijData Plus

De verbeteringen van de fokwaardeschatting worden per 1 april 2018 doorgevoerd in de GES-fokwaardeschatting voor stieren. Voor vrouwelijke dieren is nu de verbetering bij de recentste testuitslagen al zichtbaar. Deelnemers van Fokken Op Maat en FokkerijData Plus zien dit terug in de uitslagen van (nieuwe) merkertesten. Door de verhoogde betrouwbaarheden gaan fokwaarden iets meer spreiding vertonen. De genetisch betere dieren scoren makkelijker hoger, de genetische mindere dieren scoren duidelijk lager. Hierdoor wordt het verschil tussen beide groepen duidelijker en kan genomic selection u nog beter ondersteunen richting uw eigen fokdoel!

Heeft u interesse in het gebruik van Fokken op Maat op uw bedrijf, voor een veestapel die maximaal aansluit op uw eigen fokdoel? Vraag ernaar bij uw veestapeladviseur of bel de CRV Klantenservice via telefoonnummer 088 00 24 440.