Veelgestelde vragen: MPR Dracht

Hoe kan ik mij aanmelden?

Belangrijk bij  deelname aan MPR Dracht is dat ten minste één dag voor de MPR-datum de deelname aan moet staan in het systeem, omdat het laboratorium de gegevens tijdig binnen moet hebben voor de onderzoeken.

Ga naar VeeManager > MPR > Beheer deelname MPR Dracht.

Als u de deelname heeft opgeslagen, ontvangt u direct een mail met de bevestiging van de deelname.

Hoe kan ik mijn deelname MPR Dracht aanpassen?

Bij MPR Dracht kan u dit zelf beheren op VeeManager
VeeManager > MPR > Beheer deelname MPR Dracht

  • U kunt hier zelf  een wijziging doorvoeren. Daarna ontvangt u direct een bevestiging van de wijziging per mail.
  • Hier kunt u ook de deelname beëindigen door op ‘Nee’ te drukken. Als dit wordt bevestigd met ‘opslaan’ is de deelname direct beëindigd. U ontvangt hier een mail over.

De link in de bevestigingsmail MPR Dracht doet het niet meer

Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt voor MPR Dracht, krijgt u een bevestigingsmail. Hierin staat een link MPR Dracht-onderzoek. Deze link is eenmalig te gebruiken. Doet de link het niet meer, dan kunt u via de site de deelname controleren.

Binnen hoeveel dagen na de MPR-uitslag krijg ik de MPR Dracht-uitslag?

De drachtuitslag komt gemiddeld 1 à 2 dagen later beschikbaar dan de gewone MPR-uitslag in VeeManager onder ‘MPR Drachtuitslag’.

Per mail ontvangt u een bevestiging zodra de resultaten beschikbaar zijn.

Hoe kan ik de geselecteerde dieren inzien en/of wijzigen?

Via VeeManager > MPR > MPR Drachtonderzoek.

Hoe kan ik voorkomen dat er veel dieren onnodig worden onderzocht?

Er zijn twee mogelijkheden om de selectie bij de opstart van MPR Dracht aan te passen.

  1. De dieren die de veehouder zelf al drachtig heeft geconstateerd een drachtstatus toe kennen via het scherm drachtcontrole.
  2. De geselecteerde dieren in het scherm MPR Drachtonderzoek aanpassen.

Bij het starten van MPR Dracht is optie 1 aan te bevelen. Bij optie 2 komen namelijk de dieren elke MPR weer terug, omdat zij blijven voldoen aan de selectie voorwaarden.

Kort voor de volgende mpr moet u uw dierselectie weer controleren en dient u z.s.m. de drachtstatus bij te werken.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven in MPR Dracht?

Wijzigingen m.b.t. dierselectie en de deelname moeten worden doorgegeven via

VeeManager MPR > MPR Drachtonderzoek

Dit is toegankelijk tot 22.00 uur op de dag van verzending of verwerking van de MPR-gegevens. Na dit tijdstip wordt het scherm MPR Drachtonderzoek gedurende een periode van ongeveer 7 dagen geblokkeerd voor het doorvoeren van wijzigingen.

Daarna kunt u voor de volgende monstername wijzigingen doorgeven. Het is niet mogelijk om wijzigingen voor MPR Dracht door te geven via de proefmelkformulieren.

Hoe werkt het onderzoek van MPR Dracht?

De melkmonsters van de MPR worden gebruikt voor het onderzoek van MPR Dracht. Nadat het reguliere MPR-onderzoek is afgerond, worden de geselecteerde melkmonsters onderzocht voor MPR Dracht.

Bij dit onderzoek wordt getest op de aanwezigheid van PAG’s (pregnancy associated glycoproteins). Dit zijn eiwitten die door cellen in de placenta gemaakt worden. Dit betekent dat dit eiwit alleen gemaakt wordt als een dier een placenta heeft en dus drachtig is.

De test is een ELISA-test. Deze test is een uitgebreidere test dan de standaard infraroodtest die bij de MPR wordt gebruikt. Hierdoor is het onderzoek duurder en is de uitslag later dan van het reguliere onderzoek.

Ik heb meer dieren geselecteerd dan uitslagen ontvangen bij MPR Dracht, hoe kan dit?

U kunt via VeeManager > MPR Drachtuitslag controleren of er geen dieren meer zijn met de status ‘Aangevraagd’. Wanneer dit niet het geval is, kan dit het volgende betekenen:

  • de selectie bij MPR Drachtonderzoek is niet goed bevestigd
  • de selectie bij MPR Drachtonderzoek is wel goed bevestigd, maar er zijn ook dieren geselecteerd in het scherm MPR Drachtcontrole. Hierdoor lijkt de selectie juist, maar zijn de geselecteerde dieren op hetzelfde moment ook drachtig verklaard. Het gevolg is dat deze dieren niet worden meegenomen in het onderzoek. U ontvangt geen uitslag van de betreffende dieren.

Kan de uitslag ook worden gestuurd naar mijn eigen managementsysteem?

Indien u gebruikmaakt van een eigen managementpakket, wordt de MPR Dracht-uitslag automatisch doorgestuurd met de eerstvolgende uitwisseling.

Vaak is de MPR Dracht-uitslag later beschikbaar dan de MPR Uitslag, zodat de resultaten van de MPR Dracht later doorgestuurd worden. De MPR Dracht-uitslag is wel inzichtelijk in VeeManager.

Kan MPR Dracht-deelname ook bij samenweiding?

In principe is het mogelijk om deelnemer te zijn aan MPR Dracht als er sprake is van samenweiding bij de dieren.
Om dieren te kunnen selecteren heeft ons systeem een ‘inseminatiedatum;’ nodig. Bij samenweiding dient u zelf de individuele selectie te maken in het scherm MPR Drachtonderzoek.

Kan MPR Dracht met de oude kleine fles plaatsvinden?

Het is niet mogelijk om met de ‘oude’ fles de melk op dracht te laten onderzoeken. Er is dan namelijk niet voldoende melk over om de monsters ook op dracht te laten onderzoeken.

We benaderen veehouders om de robot aan te laten passen voor de grote fles. Voor veehouders met een Boumatic-robot is dit nog niet mogelijk.

MPR Dracht in combinatie met Drachtwacht of Ovalert

Bij het gebruik van Drachtwacht of Ovalert (alleen ki-pakket en dhz-pakket) is rectale drachtcontrole standaard inbegrepen. Ook is het mogelijk om de dracht van melkgevende dieren te laten controleren via de mpr-monsters.
Kiest u binnen Drachtwacht of Ovalert (ki-pakket of dhz-pakket) voor MPR Dracht, dan geldt een gereduceerd tarief voor het onderzoek van deze melkmonsters.

Voor de drachtcontrole van de pinken, van de niet-drachtige koeien, van de koeien met status ‘twijfel’ en koeien die net na de MPR in aanmerking komen we elke vier tot zes weken voor rectale drachtcontrole.

De actuele tarieven zijn te vinden op onze tarievenkaart.

Wat is het tarief van MPR Dracht?

Deelnemers aan MPR Dracht betalen het tarief per melkmonster alleen voor geslaagde drachttesten. Is het resultaat niet duidelijk (uitslag is twijfel), dan hoeft u de test niet te betalen.
U geeft zelf steeds aan van welke dieren u de dracht wilt laten controleren, dus alleen voor die dieren betaalt u.

Deelnemers aan Drachtwacht of Ovalert betalen een gereduceerd tarief.

De actuele prijzen zijn te vinden op de tarievenkaart.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan MPR Dracht?

Voorwaarden:
•    u moet deelnemer zijn aan MPR
•    de inseminaties, embryo-implantaties, dekkingen etc. dienen tijdig geregistreerd te worden bij CRV
•    de MPR dient te worden uitgevoerd met een grote fles
•    u moet beschikken over internet en u heeft een e-mailadres

De uitgebreide voorwaarden staan op VeeManager, hiermee dient u ook akkoord te gaan.

Welke uitslagen kan ik bij MPR Dracht verwachten?

Uit de test kan als resultaat komen:

  • drachtig
  • niet-drachtig
  • twijfel

Twijfel

Is het resultaat twijfel, dan wordt de test niet in rekening gebracht. De betreffende dieren worden voor het volgende onderzoek automatisch geselecteerd.

Versteend kalf
Als er sprake is van een versteend kalf, zal de koe als niet-drachtig worden getest. De placenta is in dit geval afgestorven, waardoor er geen eiwitten door de cellen worden aangemaakt.

Verwerpen vrucht

Als een koe verwerpt, blijft de hoeveelheid PAG’s (pregnancy associated glycoproteins) nog een tijd hoog, maar daalt dan opnieuw. Van koe tot koe kan dit verschillen. Ook de lengte van de dracht speelt een rol, maar ook niet eenduidig. Het gaat vooral over de negatieve dieren, de dieren die u zo snel mogelijk niet drachtig vindt. Een drachtig dier kan altijd verwerpen, een niet-drachtig dier kan nooit meer bewust drachtig worden zonder uw ingrijpen.