Gelabelde berichten vruchtbaarheidsbegeleiding

ovalert

‘Investeren in een goede vruchtbaarheid verdient zich snel terug’

Posted by categorie Vruchtbaarheid

Terwijl Arnold Tijhuis grasmaait, kijkt Ovalert naar tochtige koeien. De veehouder, die samen met zijn vrouw Jolanda boert in Terborg, ervaart dat het systeem en de bijbehorende vruchtbaarheidsbegeleiding veel rust geven. De tussenkalftijd is bovendien gedaald tot 370 dagen en de afkalfleeftijd van de vaarzen tot minder dan twee jaar.

Het ging zeker niet slecht, maar tevreden over de vruchtbaarheidscijfers waren Arnold en Jolanda Tijhuis al een tijdje niet meer. De tussenkalftijd was opgelopen tot meer dan 400 dagen, het inseminatiegetal sloop richting de 3 en de afkalfleefti…

lees meer ›
Uiteindelijk draait het bij vruchtbaarheid vooral om een gezond kalf

Vruchtbare koeien met strak management

Posted by categorie Vruchtbaarheid

Een hoge productie en goede vruchtbaarheid gaan prima samen. Biologisch is het goed te verklaren dat een koe die veel energie steekt in melkproductie, minder energie overhoudt voor voortplanting. Maar de praktijk bewijst dat hoogproductieve koeien en een goede vruchtbaarheid hand in hand kunnen gaan.

Verbetering van het drachtigheidspercentage moet vooral in beperking van embryonale sterfte worden gezocht. Embryonale sterfte kent vele oorzaken, waarvan een belangrijk deel te maken heeft met voeding. Zo verstoren pensverzuring, ketose en te hoge (meer dan 28) of te lage (minde…

lees meer ›
Uitleg kengetallen vruchtbaarheid: insemination rate, conception rate en pregnancy rate

Is de vruchtbaarheid van mijn veestapel goed?

Midden maart introduceerde CRV drie kengetallen in de module vruchtbaarheid in VeeManager, namelijk insemination rate, conception rate en pregnancy rate. Maar hoe interpreteer ik deze kengetallen?

De nieuwe kengetallen geven vooral informatie op korte termijn omtrent de vruchtbaarheid en zijn gebaseerd op kennis vanuit Amerika over het beoordelen van vruchtbaarheid op grote bedrijven. Er is dan wel een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse en Vlaamse praktijk.

Kengetal Omschrijving 25% beste bedrijven 25 % minste bedrijven
insemination rate Het percentage dieren dat de afgelopen 21 dagen geïnsemineerd is tegenover het aantal dieren dat beschikbaar was voor inseminatie. Hierbij is rekening gehouden met een wachtperiode na afkalven waarvan de veehouder zelf de lengte bepaald. Een dier is daarbij beschikbaar zolang het niet als bewust gust of drachtig is aangeduid.

Dit kengetal geeft aan hoe goed de koeien tochtig worden en hoe goed de veehouder de tochtigheid signaleert.

42 24
conception rate Het percentage dieren dat 63-84 dagen geleden geïnsemineerd is en daarvan drachtig is geworden. De dieren worden 56 dagen na de laatste inseminatie drachtig verklaard als de veehouder geen drachtcontrole doorgeeft of pas na deze datum.

Het geeft aan hoe goed de koeien drachtig worden van de inseminaties twee maanden geleden, niet hoe snel ze drachtig worden.

64 35
pregnancy rate De insemination rate vermenigvuldigd met de conception rate. Het is het percentage dieren dat 63-84 dagen eerder beschikbaar was voor inseminatie en daarvan drachtig is geworden.

Het geeft inzicht in de algemene status van de vruchtbaarheid van de veestapel.

18 9

Wilt u meer halen uit al deze inzichten in de vruch…

lees meer ›
Vruchtbaarheidsattentie, de extra service van ki-dienstverlening van CRV

Hoe optimaliseer ik de vruchtbaarheid van mijn veestapel?

Het optimaliseren van de vruchtbaarheid van een veestapel is dan wel geen eenvoudige opdracht, het heeft bij vele veehouders volop aandacht in het managen van hun veestapel.

Wilt u de tussenkalftijd verbeteren, de vaarzen sneller insemineren of de periode tussen het afkalven en de eerste inseminatie verkorten? Altijd is een helder inzicht in de huidige vruchtbaarheidssituatie van uw veestapel het begin van het verbeterproces. Zo heeft u in de module vruchtbaarheid van VeeManager actuele kengetallen en duidelijke overzichten beschikbaar, waarbij u in een overzichtsscherm in éé…

lees meer ›
Kortere tussenkalftijd: vruchtbaarder resultaat

Kortere tussenkalftijd: vruchtbaarder resultaat

Posted by categorie Vruchtbaarheid

Hoge voerprijzen en het wegvallen van de melkquotering stellen melkveehouders voor nieuwe keuzes in hun veestapelmanagement. Effectieve maatregelen om rendement te verhogen is het verkorten van de tussenkalftijd met als gevolg een hogere gemiddelde dagproductie per koe en een gunstiger voederconversie. Toch wordt op veel bedrijven het aantal dagen tussen twee afkalvingen eerder groter dan kleiner.

‘Voor intensieve bedrijven betekent een kortere tussenkalftijd dat minder voer hoeft te worden aangekocht en minder mest hoeft te worden afgevoerd. Extensieve bedrijven kunnen met e…

lees meer ›