Gelabelde berichten statistieken levensproductie

Economische prestaties in roerige markt

Posted by categorie Persbericht, Productie

De economische prestaties van de Vlaamse koeien zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In een jaar waarin het melkquotum is weggevallen, nam de melkproductie per koe toe en daalde de tussenkalftijd.

Het economisch jaarresultaat (*), maatgevend voor de economische prestaties van de dieren, steeg dit jaar naar een niveau van 2059 (tabel 4a). Deze stijging komt vooral door een toename van de melkproductie en het vetgehalte in de melk. Hierdoor steeg het aantal kilogrammen vet en eiwit naar een niveau van 644 kg.
De gemiddelde tussenkalftijd (tabel 2) daalde met twe…

lees meer ›

Levensproductie Nederlandse koeien bereikt nieuw record

Posted by categorie Persbericht, Productie

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien bereikte in het afgelopen jaar een nieuw record. De teller staat op 30.999 kg melk met 2.443 kg vet en eiwit. De CRV-jaarstatistieken over het jaar 2013-2014 laten bovendien zien dat de gemiddelde omvang van de Nederlandse melkveestapel verder toeneemt en nu 90 koeien per bedrijf bedraagt.

Behalve de levensproductie zit ook de productieve levensduur van de Nederlandse koeien in de lift. Tabel 1 laat zien dat deze met 7 dagen is toegenomen.

De gemiddelde tussenkalftijd ging met één dag omlaag en bedraagt nu 416 dagen (tabel 2…

lees meer ›
Newhouse Sneeker 247

Newhouse-stammoeder passeert 100.000 kg melk

Gezonde koeien met een goede productie, daar tekent menige veehouder voor. Ook de fokkerij kan hieraan bijdragen. De familie Nieuwenhuizen in Zevenhoven levert het levend bewijs.

Sneeker 247, de O-Manstammoeder van de actuele Newhouse-fokstieren zoals Gofast, Ubrox en Banker, passeerde met haar laatste MPR de 100.000 kg melk. Ze deed dat al in de… vierde lactatie.

Haar intensieve ET-carrière heeft deze mijlpaal dus niet in de weg gestaan, getuige haar mooie, lange lijsten:

Sneeker 247 werd geboren op 1 juni 2004 en ze mag, nu 10 jaar later, nog steeds gezien worden….

lees meer ›