Gelabelde berichten raad van bestuur

Nieuwe raad van bestuur voor VRV VZW

Posted by categorie Coöperatie

Afgelopen winterbijeenkomsten konden de leden van VRV hun stem uitbrengen voor de vernieuwing van hun afdelingsbestuur en voor de afvaardiging naar de algemene vergadering. Dit resulteerde uiteindelijk in een vernieuwde algemene vergadering én een (deels) vernieuwde raad van bestuur VRV VZW.

Nieuwe leden
De raad van bestuur kent 3 nieuwe leden en een nieuwe voorzitter. Dirk Ryckaert neemt daarbij de fakkel over van Noël van Leeuwe. De drie nieuwe leden zijn Luc Sanders, Tom van Nespen en Kurt Faes.

Luc Sanders is vanuit het bestuur ook afgevaardigde voor de rascommissie B…

lees meer ›