Gelabelde berichten NRM

Skalsumer Pietje 972 (L) & Skalsumer Pietje 981 (R) (Danno) - Eig: H. Agema, Kollumerpomp

Danno imponeert ook in Skalsumer stal

Delta Bookem Danno liet op de NRM een geweldige dochtergroep zien. Met een NVI van 384 is Danno de hoogste dochtergeteste stier in Nederland en Vlaanderen. Inmiddels zijn er van hem ruim 3500 nazaten op 1379 bedrijven in productie. Deze dochters bezorgen Danno prachtige scores van +8% voor Better Life Gezondheid en +9% voor Better Life Efficiëntie.

Wat dit betekent in de praktijk is onder andere te zien op het Skalsumer fokbedrijf van Hessel en Ettie Agema in Kollumerpomp. Hier zijn twee vaarzen van Danno de onbetwiste toppers van hun jaargang: Skalsumer Pietje 972 en Skalsum…

lees meer ›

Dochtergroepen druk bezocht op NRM

Posted by categorie Stierennieuws

Op de eerste dag van de NRM in Zwolle, afgelopen weekend, toonden de zes prachtige CRV-dochtergroepen en een themagroep zich in de ring aan volle tribunes. Op de tweede dag zagen de vele NRM-bezoekers deze dieren op onze stand.

Onder de bezoekers uit diverse landen waren onder meer eigenaren van koeien uit de dochtergroepen. Zij zijn bijzonder trots dat hun dieren zijn geselecteerd om op de NRM te staan. In het fotoalbum op onze Facebookpagina zijn diverse foto’s te vinden met eigenaren en hun koe.

AH Vitesse
Vitesse liet op de NRM voor het eerst een dochtergroep met vaar…

lees meer ›
Uiergezondheid is van groot belang voor de productiviteit van uw veestapel., CRV helpt.

Negen dochtergroepen van topniveau naar NRM

CRV zal negen dochtergroepen presenteren in Zwolle, tijdens de NRM op 27 en 28 juni aanstaande. Hierbij wordt onder meer een groep getoond van Atlantic, de huidige lijstaanvoerder van de Nederlands-Vlaamse lijst van zwartbonte dochtergeteste stieren. CRV toont bovendien twee demonstratiegroepen van mrij- en fleckviehkruislingen.

In totaal zal CRV vijf zwartbonte en vier roodbonte dochtergroepen tonen tijdens de NRM. Het zijn allen stieren waarmee veehouders uitstekend een economische veestapel met een hoge levensduur kunnen fokken.

Bij zwartbont is het voor Goldmar en Jero…

lees meer ›