Gelabelde berichten mpr

vetzurenonderzoek

Vetzurenonderzoek

Posted by categorie Algemeen

Enkele aanbieders van melkcontrole bieden de mogelijkheid om ook een vetzurenonderzoek te laten uitvoeren. CRV is al geruime tijd in gesprek met de voerindustrie hierover en volgt de onderzoeken die op dit vlak lopen op de voet.

Naar de mening van CRV hoort bij deze kengetallen een goed onderbouwd verhaal van de mengvoerindustrie. Welke beslissing kun je nemen op basis van het vetzurenonderzoek? Welke aanpassing kun je doen in het management of rantsoen? Er is nog onvoldoende kennis om deze vragen te beantwoorden. Mocht dit inzicht er in de toekomst wel komen, dan zal ook CRV…

lees meer ›
mpr jaarstatistieken

Weer een hogere levensproductie voor Vlaamse melkkoeien

Posted by categorie Coöperatie, Levensduur, Persbericht

De gemiddelde melkproductie en levensproductie van de koeien in Vlaanderen is in het boekjaar 2019-2020 opnieuw gestegen. Het rollend jaargemiddelde nam toe naar 9305 kg melk per koe met 4,24% vet en 3,50% eiwit en de koeien die in dit boekjaar werden afgevoerd, produceerden gemiddeld 28.879 kg melk met 4,16% vet en 3,47% eiwit. Dat is 892 kg melk en 73 kg vet en eiwit meer dan in het vorige boekjaar.

Het economisch jaarresultaat (ejr) steeg van 2033 naar 2074. Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie (mpr) van de Coöperatie CRV. Dankzij mp…

lees meer ›
mpr monsternemer

Wat zijn ook weer de voordelen van MPR?

Posted by categorie Productie

Meer dan 80% van alle melkkoeien die in Nederland en Vlaanderen aanwezig zijn, doen mee aan MPR (melkproductieregistratie). Het is een belangrijk middel om uw bedrijfsmanagement te ondersteunen.

Door regelmatig van alle melkgevende dieren de dagproductie en de gehaltes in de melk te meten krijgt u gedetailleerde informatie over de prestaties van uw dieren. Gecombineerd met overige gegevens van uw dieren (onder andere lactatiestadium, seizoen van het jaar, hoe vaak de koe al gekalfd heeft) rekenen we allerlei kengetallen uit, die u inzicht geven voor de opvolging van individue…

lees meer ›
MPR levert info voor kengetallen

CRV actualiseert berekening kengetallen NO, ISK, LW en BSK

Posted by categorie Efficiëntie

CRV gaat de berekening van de kengetallen Netto Opbrengst (NO), Individuele StandaardKoe (ISK), LactatieWaarde (LW) en BedrijfsStandaardKoe (BSK) actualiseren. De aanpassingen hebben te maken met veranderingen in de productie van vaarzen.

De melkproductie en persistentie van eerstekalfsdieren is in de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van fokkerij en veranderingen in management. Dit betekent dat vaarzen, met name aan het eind van de lactatie, nu meer melk produceren dan enkele jaren geleden. De melkgift van vaarzen is daardoor nu niet alleen absoluut hoger, maar ook rela…

lees meer ›
MPR-materiaal - tru-tester

Werk altijd met schoon mpr-materiaal

Posted by categorie Algemeen

De melkproductieregistratie (MPR) is voor uw bedrijf een belangrijke informatiebron. Het is daarom heel belangrijk dat de monstername zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat is alleen mogelijk als u werkt met schoon mpr-materiaal.

De apparatuur die CRV levert om melkmonsters te kunnen nemen (tru-testmeters of robotapparatuur) wordt op verschillende bedrijven gebruikt. Om zeker te weten dat dat mpr-materiaal voldoet aan de hygiëne-eisen, adviseren we u die apparatuur zelf te reinigen.

We adviseren onderstaande werkwijze:

Spoel de apparatuur voorafgaand aan de monstername goed…

lees meer ›