Gelabelde berichten klauwgezondheid

digiklauw en klauwgezondheidsscore

Wat levert DigiKlauw op?

Posted by categorie Gezondheid

Met DigiKlauw registreren melkveehouders en klauwverzorgers de klauwaandoeningen van het melkvee. Deze gegevens zijn de basis voor betrouwbare fokwaarden voor klauwgezondheid. Mede hierdoor is het aantal klauwproblemen op Nederlandse en Vlaamse bedrijven met ruim zestien procent gedaald.

Beenproblemen staan nog altijd op de tweede plaats als belangrijkste redenen voor gedwongen afvoer van melkkoeien. Deze beenproblemen worden voor 80 procent veroorzaakt door afwijkingen aan de klauwen. Het terugdringen van klauwproblemen is dus van groot belang voor de melkveehouderij.

&nb…

lees meer ›

‘Klauwen zijn de graadmeter voor mijn management’

Posted by categorie Efficiëntie, Gezondheid

Twee keer per jaar bekappen helpt Jochem van der Starre om veel klauwproblemen te voorkomen. Toch ziet hij nog te vaak afwijkingen. Met DigiKlauw krijgt hij grip op zijn management.

De jonge veehouder uit Slootdorp (NH) nam in 2009 het bedrijf over van zijn oom en tante. ‘Ik vind het niet moeilijk werk uit handen te geven, maar een aantal klussen doe ik graag zelf. Naast het insemineren is dat het verzorgen van de klauwen. Ik vind het leuk, en door zelf te bekappen zie je veel. De conditie van de klauwen is een goede graadmeter voor mijn management.’

Tot september 2014 bek…

lees meer ›
digiklauw en klauwgezondheidsscore

Werken aan klauwgezondheid loont

Posted by categorie Gezondheid

Iedere veehouder weet wat klauwproblemen zijn. En hoe belangrijk gezonde klauwen zijn. Kreupele koeien vreten te weinig, produceren daardoor niet optimaal en zijn vatbaarder voor andere aandoeningen. Plus, het behandelen van kreupelheid kost acuut aandacht, tijd en geld en de uitkomst van de behandeling is vaak onzeker. Verbetering van klauwgezondheid loont direct; gezonde koeien produceren meer en geven minder gedoe.

Het verminderen van klauwproblemen vraagt om een gedegen plan van aanpak, gebaseerd op de specifieke omstandigheden op een bedrijf. Werken aan een goede klauwge…

lees meer ›
digiklauw en klauwgezondheidsscore

Zelfbekapper aan de slag met Digiklauw!

Posted by categorie Gezondheid

Goede klauwgezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een rendabele productie en een duurzame bedrijfsvoering. Koeien met gezonde klauwen zorgen voor meer melkopbrengst en dus meer omzet.

De klauwgezondheid op uw bedrijf kan op verschillende manieren worden beïnvloed. Enerzijds door stieren met een hoge genetische fokwaarde voor klauwgezondheid te gebruiken, anderzijds door te sturen op managementfactoren.

Gezonde veestapel
Om u goed inzicht in de klauwgezondheid van uw veestapel te bieden is DigiKlauw ontwikkeld.

Binnen Digiklauw kan de klauwverzorger eenvoudig zij…

lees meer ›