Gelabelde berichten fokwaardenieuws

Zwart en roodbont in de wei

Nieuws rond fokwaardeschatting augustus 2016

Posted by categorie Fokwaarden

De fokwaardeschatting van augustus kent enkele aanpassingen. Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen in de Nederlandse en Vlaamse fokwaardeschatting en daaronder de aanpassingen die in het buitenland zijn doorgevoerd.

Voor de nationale fokwaardeschatting is de publicatiegrens naar beneden gegaan. In het verleden was minimaal 30% betrouwbaarheid nodig, dit is nu 25% geworden.

 

Internationaal nieuws

Geboortekenmerken
Slowakije, HOL: Voor geboortegemak (direct en maternaal) is de schaal van de fokwaarden omgedraaid.

GMACE
Duitsland, HOL: Stieren …

lees meer ›
Nieuws fokwaardeschatting

Nieuws fokwaardeschatting augustus 2015

Posted by categorie AEU, Fokwaarden

In de nieuwe fokwaardeschatting zijn, zoals gebruikelijk in augustus, weinig veranderingen doorgevoerd.

Voor het berekenen van de vleesindex zijn deze keer geen nieuwe Nederlandse data gebruikt. Deze zijn namelijk niet aangeleverd in verband met de opheffing van het PVE. Er zijn wel nieuwe Vlaamse data gebruikt.

De betrouwbaarheid van de fokwaarde voor de melkrobotkenmerken efficiëntie en interval is in deze fokwaardeschatting iets gedaald. Dit komt door het aanpassen van de betrouwbaarheidsberekening, waarbij herhaalde waarnemingen minder zwaar worden worden meegeteld.

lees meer ›

Basisaanpassing Belgisch witblauw

Posted by categorie Stierennieuws

Bij de indexdraai van april is de basis voor BWB aangepast. Fokwaarden voor bijvoorbeeld geboortegemak, drachtduur en geboortegewicht worden voortaan weergegeven ten opzichte van het BWB-rasgemiddelde van 100.

Fokwaarden boven de 100 betekenen een makkelijke geboorte, fokwaarden onder de 100 een kortere draagtijd en een zwaarder geboortegewicht. In de tabel een vergelijking van de fokwaardenniveaus op vorige en nieuwe basis.

Geboortegemak   Drachtduur   Geboorte gewicht  
Vorige basis Nieuwe basis Vorige basis Nieuwe basis Vorige basis Nieuwe basis
81 108 106 104 130 104
73 100 102 100 127 100
69 96 98 96 124 96

Betrouwbare fokwaarden

De basis mag dan zijn aangepast, wat onveranderd is gebleven is het aanbod Belgisch witblauw van CRV. Da…

lees meer ›
Indexdraai 2015: basisaanpassing en gebruik van composites

Aanpassingen indexdraai april 2015

Eens in de 5 jaar voert GES een basisaanpassing door, waarbij het referentiepunt verschuift en de bereikte genetische vooruitgang wordt meegenomen in het berekenen van de fokwaarden. Maar de basisaanpassing is niet de enige verandering die in de indexdraai van april 2015 wordt meegenomen.

De grootste verandering zal merkbaar zijn door de invoering van composites – samengestelde fokwaarden- bij de fokwaarde bovenbalkkenmerken exterieur. Deze wordt voortaan berekend met een formule uit de onderbalkkenmerken.
Deze aanpassing in Frame zorgt voor degelijke en efficiëntere koeien….

lees meer ›
Fokwaardeschatting April 2015

Nieuws fokwaardeschatting April 2015

Posted by categorie AEU, Fokwaarden

In de fokwaardeschatting van april zijn dit jaar meerdere aanpassingen doorgevoerd. Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen in de Nederlandse fokwaardeschatting en daaronder ook de aanpassingen die in het buitenland in gebruik zijn genomen.

Basisaanpassing
Elke 5 jaar vindt er een basisaanpassing plaats. Dit houdt in dat vanaf april de koeien geboren in 2010 de basis gaan vormen. Deze koeien bepalen het nul-punt (bij absolute fokwaarden) of het 100-punt (bij relatieve fokwaarden). Eerder waren dit nog de koeien geboren in 2005.

Verder wordt in april ook een ext…

lees meer ›