Gelabelde berichten fokkerijraad

CRV-adviesraad

Nieuwe CRV-adviesraad is benoemd

Posted by categorie Persbericht

Op maandag 23 april 2018 is het laatste lid van de nieuwe CRV-adviesraad benoemd. Daarmee is de totstandkoming compleet en komt de raad op 24 en 25 april voor het eerst in zijn nieuwe vorm bij elkaar. ‘Ik ben heel tevreden over de samenstelling van de groep, ieder met zijn eigen expertise en achtergrond’, aldus Wichard Kievit, voorzitter van de CRV-adviesraad.

De CRV-adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Wichard Kievit uit Bunne
District 1: Mark Sluis uit Hem
[icon type=”fa …

lees meer ›
CRV-adviesraad

Nieuwe CRV-adviesraad vervangt fokkerij- en inforaad

Posted by categorie Coöperatie

CRV krijgt vanaf maart 2018 een nieuwe adviesraad van veehouders die meedenken over de strategische ontwikkeling van producten en diensten. De nieuwe CRV-adviesraad geeft advies aan het bedrijf CRV en de raad van commissarissen en is een samenvoeging van de bestaande info- en de fokkerijraad.

De nieuwe opzet zal naar verwachting de innovatiekracht van CRV versterken en sluit aan bij de actuele werkwijze binnen het bedrijf. De ontwikkeling van fokkerij- en informatieproducten gebeurt immers steeds meer geïntegreerd. Denk aan Fokken op Maat en de verzameling van data voor het b…

lees meer ›
Mark Breemans, lid fokkerijraad

Fokkerijraadslid Mark Breemans: spiegelen aan de praktijk

Posted by categorie Coöperatie

Mark Breemans is na tien jaar zitting in de CRV-ledenraad begonnen aan een nieuwe uitdaging als fokkerijraadslid. Hij vindt het van groot belang dat het fokbeleid van CRV gedragen wordt door veehouders uit de praktijk en daar gaat hij zich hard voor maken.

In Bree heeft Mark samen met zijn broer Jos een melkveebedrijf met 195 melkkoeien en 50 stuks jongvee op 95 hectare grond. Op bescheiden schaal telen de broers ook nog conservengroenten. Mark is verantwoordelijk voor het management van de koeien en het fokbeleid: ‘Onze stal is vol en de snelste mogelijkheid om te groeien is…

lees meer ›