Gelabelde berichten dikke melk

Dikke melk: de Vries

‘We willen financieel goed draaien met een eenvoudige bedrijfsvoering’

Posted by categorie Productie

Dankzij een hoge melkprijs en gemiddelde voerkosten behoort Jolmer de Vries binnen zijn studieclub jaar op jaar tot de veehouders met het hoogste koesaldo. Een simpele bedrijfsvoering en een consequent fokbeleid op gehalten staan op het Friese melkveebedrijf garant voor een hoog rendement.

In maatschap met zijn vrouw Anna, vader Fouke en moeder Gerjo beheert Jolmer de Vries in het Nederlandse It Heidenskip een melkveebedrijf met 260 melk- en kalfkoeien en 160 stuks jongvee op 100 hectare. ‘We werken veel met stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en we hebben…

lees meer ›
dikke melk

Consequent fokken op gehalten levert resultaat

Posted by categorie Efficiëntie

Streven naar ‘dikke melk’ leidt tot een beduidend hogere melkprijs. Hogere gehalten leveren niet alleen direct meer melkgeld op, maar zorgen indirect ook voor een hogere efficiëntie.

Afhankelijk van het huidige niveau kan uw veestapel in één generatie tot 2° vet en 2° eiwit stijgen. Voor een bedrijf met 100 koeien levert dit jaarlijks € 16.000 extra melkgeld op.

 
Economisch efficiënter
Als melkveehouder heeft u veel mogelijkheden om via het management de samenstelling van de melk te beïnvloeden. Dan kan via het rantsoen, via het verloop van de transitieperiode en h…

lees meer ›