Gelabelde berichten CRV-jaarstatistieken

Jaarstatistieken: Bedrijven en koeien in cijfers, economisch jaarresultaat

Stijging melkproductie en verbetering vruchtbaarheid per melkkoe

Posted by categorie Persbericht

De stijging van melkproductie en verbetering van vruchtbaarheid zet in boekjaar 2017-2018 door op de melkveebedrijven in Vlaanderen. De gemiddelde melkproductie steeg van 8864 naar 9148 kg melk per koe. Met 4,17% vet en 3,49% eiwit zijn de gehalten vergelijkbaar met vorig jaar. De gemiddelde tussenkalftijd daalt met twee dagen naar 408 en het economisch jaarresultaat (ejr) stijgt aardig, van 1961 naar 2020.

 
Economische prestaties
Het bedrijf met het hoogste gemiddelde ejr, namelijk 3068, is dit jaar het bedrijf van Thierry van Leeuwe uit Adegem. Hij lost Patrick Clae…

lees meer ›
jaarstatistieken

Stijgende gehalten versterken economisch resultaat

De prestaties van Vlaamse melkkoeien in het boekjaar 2016-2017 zijn verder verbeterd, zo blijkt uit de CRV-jaarstatistieken. Hogere percentages vet en eiwit in de melk, samen met een lichte productiestijging en betere vruchtbaarheidsresultaten, zorgen voor een sterkere economische basis.

De vet- en eiwitgehalten in de melk van de Vlaamse koeien stegen in het afgelopen boekjaar naar een niveau van achtereenvolgens 4,17% en 3,50%. Samen met een lichte toename van de melkproductie, nu 8686 kg melk, versterkt dit de economische prestaties. Het economisch jaarresultaat (ejr) nam d…

lees meer ›

Vlaamse koeien produceren meer, bedrijven gegroeid

Posted by categorie Persbericht

De gemiddelde omvang van een Vlaams melkveebedrijf is versneld gegroeid en ligt nu op 77 koeien. De productie per koe steeg met 323 kg per koe en de levensproductie van de afgevoerde koeien nam toe tot 28.117 kg melk. Dit alles blijkt uit de CRV- jaarstatistieken, die op 5 oktober werden gepubliceerd.

In het eerste volledige boekjaar (2015-2016) na afschaffing van het melkquotum steeg het aantal koeien per bedrijf (bijlage, tabel 4a) met 6 naar een totaal van 77, de snelste stijging sinds jaren. De gemiddelde jaarproductie per koe steeg fors en bedraagt nu 8838 kg melk, met 4…

lees meer ›