Gelabelde berichten CRV-adviesraad

CRV-adviesraad

‘Ontzorgen wordt de nieuwe maat’

Posted by categorie Algemeen

De CRV-adviesraad werkt aan de toekomst. Welke koe willen we over vijf jaar melken en wat hebben melkveehouders daarvoor nodig? Dat zijn onder andere vragen waar de CRV-adviesraad zich over buigt. Ze vertalen de ontwikkelingen in de sector naar een visie op de toekomst en adviseren daarmee CRV. Want er is niet één type melkveebedrijf van de toekomst met één type koe.

Sinds eind april is de nieuwe adviesraad – een samenvoeging van Info- en Fokkerijraad – actief met als voorzitter Wichard Kievit, melkveehouder in Bunne. Met 11 melkveehouders uit de verschillende regio’s van CRV…

lees meer ›
CRV-adviesraad

Nieuwe CRV-adviesraad is benoemd

Posted by categorie Persbericht

Op maandag 23 april 2018 is het laatste lid van de nieuwe CRV-adviesraad benoemd. Daarmee is de totstandkoming compleet en komt de raad op 24 en 25 april voor het eerst in zijn nieuwe vorm bij elkaar. ‘Ik ben heel tevreden over de samenstelling van de groep, ieder met zijn eigen expertise en achtergrond’, aldus Wichard Kievit, voorzitter van de CRV-adviesraad.

De CRV-adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Wichard Kievit uit Bunne
District 1: Mark Sluis uit Hem
[icon type=”fa …

lees meer ›
CRV-adviesraad

Nieuwe CRV-adviesraad vervangt fokkerij- en inforaad

Posted by categorie Coöperatie

CRV krijgt vanaf maart 2018 een nieuwe adviesraad van veehouders die meedenken over de strategische ontwikkeling van producten en diensten. De nieuwe CRV-adviesraad geeft advies aan het bedrijf CRV en de raad van commissarissen en is een samenvoeging van de bestaande info- en de fokkerijraad.

De nieuwe opzet zal naar verwachting de innovatiekracht van CRV versterken en sluit aan bij de actuele werkwijze binnen het bedrijf. De ontwikkeling van fokkerij- en informatieproducten gebeurt immers steeds meer geïntegreerd. Denk aan Fokken op Maat en de verzameling van data voor het b…

lees meer ›