Spermaprijzen na indexdraai op website

25
nov
2015
0
Reacties
Prijzen webshop leidend vanaf indexrun december 2015

In het verleden was het zo dat na elke indexrun (april, augustus en december) de nieuwe spermaprijzen pas van kracht waren op het moment dat de stierenkaart bij de veehouders op de mat viel. Om beter bij de actualiteit aan te sluiten, is ervoor gekozen om vanaf de volgende indexrun – woensdag 2 december 2015 – de nieuwe spermaprijzen al eerder te publiceren en wel op de website.

Concreet betekent dit dat op vrijdag 4 december de nieuwe spermaprijzen ingaan en de tarieven uit de brochure Stierenaanbod van augustus 2015 komen te vervallen. Enkele weken later verschijnt dan de nieuwe brochure ‘stierenaanbod’ met daarin ook de nieuwe tarieven opgenomen.