Nieuw erfelijk gebrek binnen BWB ontdekt

17
jul
2014
0
Reacties
Michel Georges presenteert Snap4

Onlangs heeft de universiteit van Luik, onder leiding van professor Michel Georges, een achtste erfelijk gebrek voor het Belgisch witblauw ras ontdekt. Het onderzoeksteam heeft in vervolg hierop meteen ook een betrouwbare test ontwikkeld.

Geschat wordt dat ongeveer 10 procent van de BWB-populatie drager is van deze mutatie. Daarbij is er, als beide ouders heterozygootdrager zijn voor de mutatie, 25 procent kans dat het embryo tussen de zes weken en vier maanden afsterft.

In het kader van een studie naar genetische mutaties doet het onderzoeksteam van professor Georges al jaren onderzoek naar het Belgisch witblauw ras. Reeds eerder werden er zo zeven erfelijke gebreken blootgelegd. Vleesveehouders kunnen hier in hun fokkerijkeuzes rekening mee houden.

Onlangs is een mutatie ontdekt op SNAPC4, een gen dat essentieel is voor de levensvatbaarheid van een embryo. Ook hiervoor is een test ontwikkeld die weldra beschikbaar komt voor veehouders. Pas na 15 augustus (het lab is tot dan gesloten) zullen de modaliteiten voor deze test kenbaar zijn.

BBG heeft reeds al zijn beschikbare stieren laten testen. De bekendste drager in het aanbod is Nelson.

CRV heeft bovendien samen met AWE (verenigd in BBG) besloten om de stieren die drager zijn van SNAP niet meer in de catalogus op te nemen. Deze stieren zijn, indien beschikbaar, nog wel verkrijgbaar.