‘Een hoog eiwitgehalte is geen toeval’

6
mei
2019
0
Reacties
Fokker van E-Profit
Melkveehouder Jan Schieven uit Baak

De torenhoge gehaltevererving van InSire Topstier De Leenhorst E-Profit komt niet uit de lucht vallen. De moederlijn achter de stier tekent generatie op generatie voor hoge eiwitgehalten. Én fokker Jan Schieven gebruikt al dertig jaar stieren die garant staan voor dikke melk.

‘Als je in de fokkerij iets wilt bereiken, moet je consequent zijn’, stelt melkveehouder Jan Schieven met overtuiging. In maatschap met zijn vrouw Anja en met hulp van zijn ouders beheert hij in het Gelderse Baak een melkveebedrijf met ongeveer 100 koeien en 40 stuks jongvee op 45 hectare grond. De melkkoeien tekenen voor een rollend jaargemiddelde van 10.300 kilo melk met 4,50% vet en niet minder dan 3,76% eiwit.

 

Dertig jaar consequent

In de voeding en verzorging van de veestapel laat de familie Schieven niets aan het toeval over. Maar fokkerij legde de basis voor de hoge gehalten in de melk. ‘Dertig jaar geleden liet mijn vader de fokkerij al aan mij over en sindsdien gebruiken we consequent stieren die positieve fokwaarden voor percentage eiwit scoren’, vertelt Jan. ‘Hoewel we nooit echt op vetpercentage hebben geselecteerd, ging dat eigenlijk vanzelf ook mee omhoog’, legt hij uit. ‘Hoge gehaltes leveren ons mooi een paar centen extra melkgeld op’, verklaart de veehouder. ‘Dat is altijd zo geweest, maar binnen de fosfaatwetgeving is dit interessanter dan ooit. De beperking van het fosfaatquotum zit op de melkplas. Met een hoog vet- en eiwitpercentage kunnen we er nog een plus uit halen.’

‘Hoge gehaltes leveren ons mooi een paar centen extra melkgeld op’

Generatie op generatie eiwit

Van alle vaarskalveren die worden aangehouden, laat de maatschap merkerfokwaarden bepalen. ‘Daar zijn we al vroeg mee begonnen’, vertelt Jan. ‘We willen zo veel mogelijk gegevens van onze dieren verzamelen om, met behulp van het SAP, paringen met een hoge betrouwbaarheid te kunnen maken’, verklaart de veehouder. Dankzij zeer hoge merkerfokwaarden verscheen een van de kalveren van de familie Schieven op de radar bij de foktechnici van CRV. Dannodochter De Leenhorst Ineke 30 stamt uit een gewone boerenkoefamilie. Maar het is wel een familie die generatie op generatie tekent voor hoge levensproducties met hoge eiwitgehalten. Zo realiseerden haar moeder (een dochter van G-Force) en grootmoeder (een dochter van Curtis) tot nu toe levensproducties met respectievelijk 3,93 en 3,81 procent eiwit. En beide koeien lopen nog op het bedrijf.

 

E-Profit is kroon op het werk

Ineke 30 werd als pink onder andere gespoeld met Delta Magister, die met +0,30 procent ook al te boek staat als een uitstekende eiwitvererver. Deze spoeling leverde onder andere het stiertje E-Profit op. ‘Dat hij positief zou scoren voor gehaltes was geen verrassing’, vertelt zijn fokker. ‘Maar dat het zo hoog zou zijn, hadden wij natuurlijk ook nooit kunnen voorspellen.’ ‘Een consequent fokbeleid heeft ons een veestapel met een hoge erfelijke aanleg voor gehaltes gebracht. Daar hebben we het altijd voor gedaan’, geeft Jan aan. ‘Maar een stier als E-Profit fokken die op de kaart staat met +0,51% vet en +0,40% eiwit, is wel een heel mooie kroon op dit werk.’

 

Fokken op gehalten, garantie voor rendement

Melk leveren met veel vet en eiwit is economisch interessant. Hogere gehalten leveren direct meer melkgeld op. Fokkerij levert aan de productie van ‘dikke melk’ een belangrijke bijdrage. Door het gebruik van stieren met een hoge gehaltevererving kan al in één generatie een verhoging van 0,15% vet en 0,15% eiwit worden gerealiseerd. Om het u makkelijk te maken heeft CRV een stierenkaart samengesteld voor ‘dikke melk’. Kenmerkend voor de stieren op deze kaart zijn de hoge gehalten in combinatie met prima gezondheidskenmerken, een hoge levensduur en een uitstekende efficiëntie. Zo fokt u gemakkelijk te managen koeien die garant staan voor een hoog rendement.

Bent u benieuwd welke gehaltestieren uit het aanbod van CRV passen binnen uw fokdoel? Bekijk hier de actuele stierenkaart voor ‘dikke melk’, neem contact op met uw veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice: 07815 44 44.