Slimme koeien

Natuurlijk is niet elke koe even slim. Veel boeren kennen die ene koe die zelf in de melkstal de krachtvoerautomaat bedient, die zelf het vastzetvoerhek kan openen of zelfs andere hekken kan openmaken.

Op dit moment (1 april 2021) leggen we de focus bij het ontwikkelen van fokwaarden met name op het gebied van Gezondheid en Efficiëntie. De kans is klein dat we in de toekomst de fokwaarde intelligentie gaan oppakken, maar als we dat doen, dan wel op een andere datum 😉