VeeManager

Module Vruchtbaarheid (Vleesvee)
Wilt u direct inzicht in de vruchtbaarheid op uw bedrijf? De module in VeeManager geeft u door middel van actuele kengetallen en een duidelijk overzichtsscherm inzicht in de vruchtbaarheid van uw veestapel