Productie

Hoe houd ik de productie op peil?
Elke veehouder wil met zijn bedrijf en zijn veestapel goede resultaten behalen. De basis voor een productieve veestapel is het juiste fokdoel en de juiste genetica.

Mpr

mpr monsternemer
Melkproductieregistratie (MPR) is een zeer belangrijke schakel in uw bedrijfsmanagement. Basis van MPR is monstername, door uzelf of door CRV.

Module MPR

VeeManager module MPR
De module MPR geeft inzicht in gezondheid, dracht, productie, duurzaamheid en voedings- en gezondheidsgerelateerde aspecten van uw veestapel.