MPR

Mpr
Melkproductieregistratie (MPR) is een zeer belangrijke schakel in uw bedrijfsmanagement. Basis van MPR is monstername, door uzelf of door CRV.
mpr monsternemer