Gezondheid

Hoe krijg ik dieren die gezond presteren?
Een gezonde veestapel levert meer inkomen, concurrentiekracht en arbeidsplezier! Daarbij bepaalt de gezondheid en daaraan gekoppeld het welzijn van de dieren ook voor een groot deel het aanzien van de veehouderij in de maatschappij.

Better Life fokkerijgetallen

Better Life kengetallen: gemakkelijk fokken op efficiëntie en gezondheid
CRV streeft ernaar om veehouders te helpen bij het fokken van een gezonde, winstgevende veestapel. Daarbij heeft zij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In gesprekken met veehouders gaven velen aan dat hun fokdoel is afgestemd op efficiëntie en g

Uiergezondheid

Uiergezondheid: effectieve analyse van uw droogstandsmanagement
De uiergezondheid van uw veestapel is van groot belang voor haar productie en duurzaamheid. Het is dus belangrijk de uiergezondheid goed te monitoren.

MPR Voeding

Veemanager module MPR MPR Voeding
Met MPR Voeding kunt u gezondheidsproblemen als pensverzuring en (sub)klinische slepende melkziekte opsporen door melkonderzoek.