Stamboekregistratie Belgisch witblauw

Officiële afstamming vastgelegd

Voordelen

  • vastleggen gegevens: toegevoegde waarde voor zowel het ras als eigen bedrijfsvoering
  • deelname aan fokveedagen en keuringen, lokaal & nationaal
  • makkelijkere verkoop van fokdieren aan ki-centra

Conform de EU-regelgeving is het Vlaams stamboek Belgisch witblauw een open stamboek waarbij men werkt met een hoofd- en een hulpstamboek. In het hoofdstamboek worden dieren opgenomen die Sanitel-geregistreerd zijn en waarvan de volledige afstamming is vastgelegd (S-registratie). Ook moeten de ouders en grootouders in het hoofdstamboek zijn genoteerd.

Een dier hoeft dus niet gekeurd te zijn om in het hoofdstamboek te worden opgenomen, maar de keuring bepaalt wel in welke klasse van het hoofdstamboek het dier wordt opgenomen. Deelnemen aan het stamboek kan dus vrij eenvoudig, waarbij de belangrijkste voorwaarde de deelname aan officiële afstammingsregistratie is.

Via de lineaire beoordeling van uw dieren legt u de prestatiegegevens van uw veestapel vast. Het zorgt zodoende voor meer informatie over de ingezette stieren. Maar bovenal is het voor elke vleesveehouder een objectieve vorm van zelfcontrole op het gekozen fokdoel en de vooruitgang op het bedrijf.

Deelname Vlaams stamboek
Voor deelname aan het Vlaams stamboek heeft u verschillende opties.
Vooreerst worden dieren die voldoen aan de voorwaarden van het hoofdstamboek automatisch opgenomen in dit stamboek. Het enige wat u als vleesveehouder hiervoor moet doen is uw deelname melden bij de CRV Klantenservice.

  • Daarnaast zijn er drie opties met daarbij telkens een keuze tussen een vast en een tijdstarief:
    U laat de dieren niet keuren. Op aanvraag ontvangt u de blauwe stamboekkaart met de vermelding ‘Hoofdstamboek, niet gekeurd’. Met deze optie is stamboekdeelname gratis.
  • U kiest voor een eenvoudige stamboekopname. De dieren worden enkel beoordeeld op de erfelijke bemerkingen. Er volgt dan ook geen uitslag van de lineaire beoordeling. Op verzoek ontvangt u een stamboekkaart waarop staat dat het dier gekeurd is, al dan niet met erfelijke bemerkingen. Op de achterzijde is de kaart blanco.
  • U kiest voor een verbrede keuring (stamboekopname en lineaire beoordeling) waarbij alle (of van een deel van de) dieren op de erfelijke bemerkingen worden gekeurd en waarbij de dieren ook lineair beoordeeld worden. Op aanvraag ontvangt u de blauwe stamboekkaart met de vermelding ‘gekeurd’, al dan niet met vermelding van erfelijke bemerkingen. De lineaire beoordeling komt op de achterkant van de kaart.

Een overzicht van de kosten van stamboekregistratie Belgisch witblauw.

Stamboek Belgisch witblauw   € +6%
Bedrijfsbezoek per bezoek € 31,50
Stamboekopname per dier € 13,70
Additioneel lineaire beoordeling per dier € 3,15
Stamboekopname met lineaire beoordeling basis per dier € 10,50
Stamboekopname met lineaire beoordeling uurtarief per minuut € 0,81
Afdruk Stamboekkaart, op aanvraag per kaart € 1,45

Fokkerijbenaming  
Stalnaam € 135,00

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV

Logo Vlaamse overheid Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

Testimonial

Jens Vleugels

'We hebben een totaalpakket, inclusief scannen, Ovalert, MPR en sperma. Vanwege de prijs-kwaliteitverhouding hebben we voor CRV gekozen.'

Veestapelmanager Jens Vleugels, Meerhout

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR