Ovalert

Uw zesde zintuig

Voordelen

Ovalert
  • Optimale tochtdetectie, betere vruchtbaarheidsresultaten
  • Meer grip op gezondheid
  • Meer tijd, minder zorgen

Veel veehouders investeren momenteel in Ovalert! Ovalert is een oplossing voor optimaal vruchtbaarheids- én diergezondheidsmanagement op uw bedrijf. Ovalert:

  • ontzorgt
  • geeft u gemak
  • bespaart arbeidstijd

Ovalert is de totaaloplossing die ontzorging biedt op het gebied van de vruchtbaarheid én helpt om gezondheidsproblemen in uw veestapel sneller te signaleren.
Omdat Ovalert modulair is opgebouwd, is er altijd wel een pakket dat past bij uw wensen.

Ruim 1.600 klanten zijn overtuigd van de meerwaarden op hun veehouderij. Lees hier alles over Ovalert of neem direct contact op met onze klantenservice (078 1544 44)!

Niet elke veehouder heeft dezelfde vraag. Daarom kunt u kiezen uit de verschillende Ovalert-pakketten en deze desgewenst uitbreiden met extra opties. Bekijk hier welke mogelijkheden de verschillende pakketten bieden voor uw situatie.

ovalert pakketten
De Ovalert-pakketten zijn overigens ook te gebruiken wanneer u al een (ander) tochtdetectiesysteem bezit. Vraag uw veestapeladviseur naar de mogelijkheden.

Bekijk alle mogelijkheden op Ovalert.be of neem gerust contact op met Klantenservice (078 1544 44) voor persoonlijk advies!

Ovalert is een totaaloplossing inclusief poot- of halsresponder. Deze is koppelbaar met VeeManager Vleesvee of VeeManager Melkvee, maar kan ook los worden gebruikt.
Het gebruiksvriendelijke systeem bestaat verder uit een of meer antennes en een procescomputer die verbonden is met uw pc of netwerk. Uitlezen van de gegevens met een smartphone of tablet op afstand is mogelijk. U bent dus altijd op de hoogte en kunt snel en adequaat handelen.

CRV biedt twee verschillende systemen aan. Welke systeem past het beste bij uw bedrijfsvoering?

HARDWARE VAN NEDAP

Pootofhalsresponder Antenne ID-controller Procescontroller Sms-attendering
Poot- of halsresponder
De responder meet activiteit en heeft de mogelijkheid tot sta/lig monitoring (poot) of vreetmonitoring (hals). Zowel tocht als mogelijke gezondheidsproblemen worden gedetecteerd.
Antenne
Met de antenne worden gegevens uitgelezen over een afstand van 50 tot 80 meter. De lange afstandsantenne heeft een bereik tot 1000 meter bij de pootresponder en 500 meter bij de halsresponder.
ID-controller
Dit is de ontvanger voor de antenne. De ID-controller stuurt de responderdata door naar de procescontroller.
Procescontroller
Hier worden de responderdata omgevormd naar een attentie. Deze worden naar een pc of router gestuurd.
Sms-attendering
Als een dier tochtig is komt een attentie op uw pc binnen. U kunt het ook zo instellen dat u tevens een sms-attentie ontvangt.

 

HARDWARE VAN SCR HEATIME

Halsband_RVW_8412 HR-LDn-Respondder Processor Sms-attendering
Halsresponder
De responder meet activiteit en herkauwactiviteit. Zowel tocht als mogelijke gezondheidsproblemen en lang durende afkalvingen worden gedetecteerd.
Antenne
De antenne ontvangt de gegevens met een bereik van 200 bij 500 meter. Uitbreiding van het bereik is mogelijk middels meerdere antennes.
Processor
De processor ontvangt de signalen van de antenne en vormt deze om naar een attentie. Via internetverbinding worden de attenties gekoppeld aan VeeManager. Via het touchscreen op de processor zijn de attenties ook te zien.
Sms-attendering
Als een dier tochtig is komt een attentie op uw pc binnen. U kunt het ook zo instellen dat u tevens een sms-attentie ontvangt.

 

Bij een verhoogde activiteit ontvangt u een sms met daarin de gegevens van het tochtige dier. U weet dus precies welke dieren tochtig zijn en kunt direct beslissen of u de koe nu of later wilt insemineren. U ontvangt de verschillende attenties ook via VeeManager Vleesvee, VeeManager Melkvee of de VeeManager App.

Ovalert signaleert ook de dieren die verminderd actief zijn. Deze dieren vindt u ook terug in VeeManager Vleesvee of VeeManager Melkvee en de Veemanager App.

 Bekijk hier meer informatie over de Ovalert-techniek.

Geïnteresseerd? Vragen?
Kijk voor meer informatie op de website van Ovalert of bel nu met de CRV klantenservice (078 1544 44) voor een afspraak met een van onze adviseurs.

CRV biedt twee verschillende systemen aan. Welk systeem past het beste bij uw bedrijfsvoering? Onze adviseurs kunnen u zeker helpen bij deze vraag.

 

  pootresponder halsresponder-tabel HR-Tag-tabel H-Tag-tabel
Nedap pootresponder Nedap halsresponder SCR HR LDn responder SCR H responder
Meting activiteit;
sta/lig-monitoring
activiteit;
vreetmonitoring;
herkauwen;
inactiviteit;
positiebepaling
activiteit; herkauwmonitoring; overig koegedrag activiteit
90% tochtdetectie
Stand alone gebruik
Bereik antenne radius max.
1000 m
radius max.
500 m
rechthoek
200x500 m
combineer antennes voor groter bereik
rechthoek
200x500 m
combineer antennes voor groter bereik
Koeherkenning koppelen via ISO of huidige herkenning gebruiken te koppelen via ISO via HDX elektronische oormerken via HDX elektronische oormerken
Tochtattenties
Attenties niet te insemineren dieren
Gezondheidsattenties afwijkend liggedrag; verminderd stappen verminderd vreten;
inactiviteit
afwijkend herkauwgedrag; afkalfproblemen verminderd actief

Bekijk hier meer informatie over de Ovalert-techniek

Geïnteresseerd? Vragen?
Kijk voor meer informatie op de website van Ovalert of bel nu met de CRV klantenservice (088 0244 40) voor een afspraak met een van onze adviseurs.

 

 

Testimonial

Serge Stroo over Ovalert

Met Ovalert heb ik het bedrijf beter in de hand en heb ik meer tijd om ook op die andere zaken te focussen. Ik haal nu een beter rendement in minder tijd.

Serge Stroo uit Hoeke

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR