Ovalert

Uw zesde zintuig

Voordelen

Ovalert
  • Optimale tochtdetectie, betere vruchtbaarheidsresultaten
  • Meer grip op gezondheid
  • Meer tijd, minder zorgen

Veel veehouders investeren momenteel in Ovalert! Ovalert is een oplossing voor optimaal vruchtbaarheids- én diergezondheidsmanagement op uw bedrijf. Ovalert:

  • ontzorgt
  • geeft u gemak
  • bespaart arbeidstijd

Ovalert is de totaaloplossing die ontzorging biedt op het gebied van de vruchtbaarheid én helpt om gezondheidsproblemen in uw veestapel sneller te signaleren.
Omdat Ovalert modulair is opgebouwd, is er altijd wel een pakket dat past bij uw wensen.

Ruim 1.600 klanten zijn overtuigd van de meerwaarden op hun veehouderij. Lees hier alles over Ovalert of neem direct contact op met onze klantenservice (078 1544 44)!

Niet elke veehouder heeft dezelfde vraag. Daarom kunt u kiezen uit de verschillende Ovalert-pakketten en deze desgewenst uitbreiden met extra opties. Bekijk hier welke mogelijkheden de verschillende pakketten bieden voor uw situatie.

ovalert pakketten
De Ovalert-pakketten zijn overigens ook te gebruiken wanneer u al een (ander) tochtdetectiesysteem bezit. Vraag uw veestapeladviseur naar de mogelijkheden.

Bekijk alle mogelijkheden op Ovalert.be of neem gerust contact op met Klantenservice (078 1544 44) voor persoonlijk advies!

Ovalert is een totaaloplossing inclusief poot- of halsresponder. Deze is koppelbaar met VeeManager Vleesvee of VeeManager Melkvee, maar kan ook los worden gebruikt.
Het gebruiksvriendelijke systeem bestaat verder uit een of meer antennes en een procescomputer die verbonden is met uw pc of netwerk. Uitlezen van de gegevens met een smartphone of tablet op afstand is mogelijk. U bent dus altijd op de hoogte en kunt snel en adequaat handelen.

CRV biedt twee verschillende systemen aan. Welke systeem past het beste bij uw bedrijfsvoering?

HARDWARE VAN NEDAP

Pootofhalsresponder Antenne ID-controller Procescontroller Sms-attendering
Poot- of halsresponder
De responder meet activiteit en heeft de mogelijkheid tot sta/lig monitoring (poot) of vreetmonitoring (hals). Zowel tocht als mogelijke gezondheidsproblemen worden gedetecteerd.
Antenne
Met de antenne worden gegevens uitgelezen over een afstand van 50 tot 80 meter. De lange afstandsantenne heeft een bereik tot 1000 meter bij de pootresponder en 500 meter bij de halsresponder.
ID-controller
Dit is de ontvanger voor de antenne. De ID-controller stuurt de responderdata door naar de procescontroller.
Procescontroller
Hier worden de responderdata omgevormd naar een attentie. Deze worden naar een pc of router gestuurd.
Sms-attendering
Als een dier tochtig is komt een attentie op uw pc binnen. U kunt het ook zo instellen dat u tevens een sms-attentie ontvangt.

 

HARDWARE VAN ALLFLEX SENSEHUB

Sms-attendering
Allflex cSense responder
De responder registreert het koegedrag van een individueel dier op het bedrijf. Verzamelde data worden 24 uur bewaard in de responder.
De collector
De collector ontvangt en analyseert de signalen. De analyses worden omgezet in attenties voor tochtdetectie en gezondheid.
POE adapter
De collector is met een enkele kabel verbonden met een POE-adapter en wordt gekoppeld aan de router. Via een internetverbinding worden data uitgewisseld met CRV.
Uitlezen attenties
De attenties zijn terug te zien via de Ovalertmodule in VeeManager, via sms en via de VeeManager-app.

 

Bij een verhoogde activiteit ontvangt u een sms met daarin de gegevens van het tochtige dier. U weet dus precies welke dieren tochtig zijn en kunt direct beslissen of u de koe nu of later wilt insemineren. U ontvangt de verschillende attenties ook via VeeManager Vleesvee, VeeManager Melkvee of de VeeManager App.

Ovalert signaleert ook de dieren die verminderd actief zijn. Deze dieren vindt u ook terug in VeeManager Vleesvee of VeeManager Melkvee en de Veemanager App.

 Bekijk hier meer informatie over de Ovalert-techniek.

Geïnteresseerd? Vragen?
Kijk voor meer informatie op de website van Ovalert of bel nu met de CRV klantenservice (078 1544 44) voor een afspraak met een van onze adviseurs.

CRV biedt twee verschillende systemen aan. Welk systeem past het beste bij uw bedrijfsvoering? Onze adviseurs kunnen u zeker helpen bij deze vraag.

 

  Nedap Allflex SenseHub
Pootresponder Halsresponder Starter Geavanceerd Premium
Meting - Stappen
- Uren liggen
- Opstaan
- Activiteit
- Vreten
- Herkauwen
- Inactief
- Positie
- Tochtgedrag - Tochtgedrag
- Vreetgedrag
- Herkauw-activiteit
- Overig koegedrag
- Tochtgedrag
- Vreetgedrag
- Herkauw-activiteit
- Overig koegedrag
- Groepsgedrag
Bereik antenne Radius max.
1000 m
Radius max.
500 m
Rechthoek
max 200x500 m
combineer antennes voor groter bereik
Rechthoek
max 200x500 m
combineer antennes voor groter bereik
Rechthoek
max 200x500 m
combineer antennes voor groter bereik
ISO-herkenning Ja, in de responder Ja, in de responder Ja, via HDX oormerken Ja, via HDX oormerken Ja, via HDX oormerken
Tocht-monitoring Tochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratie Tochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratie Tochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratie Tochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratie Tochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratie
Gezondheids-monitoring Afwijkingen in:

- liggedrag
- minder stappen
- Urgent: te lang liggen

Afwijkingen in:

- vreetgedrag
- inactiviteit
- Urgent: niet vreten
- Urgent: te lang inactief

Geen Attenties op basis van gezondheids-index
Urgent:
- koeien in nood
- problemen met kalven
Attenties op basis van gezondheids-index
Urgent:
- koeien in nood
- problemen met kalven

Groepsattenties

Overige inzichten Groepsgedrag Groepsgedrag Tochtindex Tochtindex Tochtindex
Groepsgedrag

Bekijk hier meer informatie over de Ovalert-techniek

Geïnteresseerd? Vragen?
Kijk voor meer informatie op de website van Ovalert of bel nu met de CRV klantenservice (088 0244 40) voor een afspraak met een van onze adviseurs.

 

 

Testimonial

Jaap Formsma over Ovalert

De lagere tussenkalftijd merk ik direct in mijn portemonnee!

Melkveehouder Jaap Formsma, Scherpenzeel

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR