Module Vruchtbaarheid (Melkvee)

Duidelijk inzicht in de vruchtbaarheid van je veestapel

Voordelen

De module vruchtbaarheid van VeeManager geeft u écht inzicht!
  • Snel en eenvoudig inzicht in de vruchtbaarheid van uw veestapel
  • Actuele kengetallen en attenties naar eigen wens instelbaar
  • Kengetallen vleesvee en melkvee apart berekend

De module vruchtbaarheid geeft u, op zowel de korte als lange termijn, veel informatie over de vruchtbaarheid van uw veestapel. Door middel van actuele kengetallen en duidelijke overzichten heeft u snel en eenvoudig inzicht in de vruchtbaarheid van uw veestapel. Zo geven vertrouwde kengetallen zoals tussenkalftijd en inseminatiegetal u veel informatie over een langere periode.

Alleen vraagt vruchtbaarheid ook actie op korte termijn, zeker op grote bedrijven. Om in deze behoefte te voorzien heeft CRV nieuwe schermen én unieke kengetallen ontwikkeld. Bovendien zijn voor gemengde bedrijven de kengetallen voor vleesvee en melkvee apart berekend.

Duidelijke overzichtsschermen
De nieuwe vruchtbaarheidsschermen in VeeManager zijn zo ingedeeld dat u in een overzichtsscherm in één oogopslag de kengetallen van uw veestapel ziet.

  • De overzichten zijn geheel naar eigen wens instelbaar: u bepaalt zelf welke kengetallen u wilt zien in deze schermen in welke periode, maar ook kunt u zelf uw vrijwillige wachtperiode instellen.
  • Nieuw is bijvoorbeeld dat bij alle kengetallen direct kan worden doorgeklikt naar een lijst van dieren waarop de berekening is gebaseerd en vervolgens naar de informatie van het individuele dier.
  • Daarnaast kunt u ook het verloop van een kengetal over een bepaalde periode direct grafisch in beeld brengen.
  • U vindt hier ook de vertrouwde overzichten Standaard Overzicht Vruchtbaarheid (STOV) en de Stallijst Vruchtbaarheid.

Zo krijgt u en eventueel uw vruchtbaarheidsadviseur een goed zicht op de ontwikkeling van de vruchtbaarheid in de veestapel.

Unieke kengetallen
Infographic VruchtbaarheidskengetallenOm op korte termijn een goed inzicht te hebben in de vruchtbaarheid van de veestapel, heeft CRV enkele unieke kengetallen ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op kennis vanuit Amerika over het beoordelen van vruchtbaarheid op grote bedrijven, daarbij is een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse en Vlaamse praktijk.

Voor bedrijven met meer dan 150 melkkoeien worden deze drie kengetallen elke nacht geactualiseerd. Hierdoor kan er snel ingespeeld worden op veranderingen in de vruchtbaarheid van de veestapel.

Voor bedrijven tot 150 melkkoeien worden de kengetallen elke drie weken geactualiseerd.

Bovendien worden deze kengetallen telkens over een periode van drie weken berekend. Omwille van deze korte periode, zijn deze kengetallen vooral bruikbaar voor grotere bedrijven. Zij hebben immers voldoende dieren die meegenomen kunnen worden in de berekening.

Attentielijsten
Daarnaast bevat de module vruchtbaarheid in VeeManager ook interessante middelen die u ondersteunen in uw dagelijks werk:

  • Koe-Attenties Vruchtbaarheid bevat attentielijsten voor de gehele vruchtbaarheidscyclus van tocht- en drachtcontrole tot droogzetten, opstarten en afkalven.
  • De Koekalender geeft een overzicht van de gewenste attentielijsten op één kalender.

Als u gebruikt maakt van ki-dienstverlening van CRV kunt u de meest recente Vruchtbaarheidsattentie inzien.

Ovalert
Als u deelneemt aan Ovalert, krijgt u via deze module inzicht in alle belangrijke gegevens rond de vruchtbaarheid van uw dieren. Via uw computer stuurt u het hele proces van tocht tot en met dracht.

Extra ondersteuning? Vragen? Klantenservice helpt!
Alle voorgaande informatie levert u als veehouder kennis en inzicht op. Maar daar kunt u goed advies bij gebruiken. Een goed advies, dat gericht is op het optimaliseren van de prestaties van uw veestapel. Uw CRV-vruchtbaarheidsadviseur kan u daarbij ondersteunen.

Interesse in deelname aan de module Vruchtbaarheid in VeeManager? Neem dan contact op met klantenservice op 078 15 44 44.

De bijdrage voor deelname aan de module Vruchtbaarheid in VeeManager wordt opgebouwd middels vaste en variabele kosten. Dit is inclusief de vernieuwingen in deze module.

VeeManager Melkvee   € +6%
VeeManager Module Vruchtbaarheid per bedrijf per module per maand € 1,50
Module Vruchtbaarheid per melkkoe per maand € 0,12

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

Vragen? Deelnemen?
Interesse in deelname aan of vragen over de module Vruchtbaarheid in VeeManager Melkvee? Neem dan gerust contact op met de klantenservice 078 1544 44.

Testimonial

Bert Leijssen met vruchtbaarheidsadviseur Sofie Diddens
'‘Kennis inhuren van een adviseur doe ik graag. Dat leidt tot een goede vruchtbaarheid, een belangrijke voorwaarde om veel te melken’'

Melkveehouder Bert Leijssen, Bocholt (B.)

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR