Module MPR

Helder beeld van productie, gezondheid en dracht

Voordelen

VeeManager module MPR
  • Praktische kengetallen voor bedrijfsvoering
  • Snel inzicht gezondheids- en voedingsgerelateerde aspecten
  • Eenvoudig voldoen eis celgetalonderzoek droogzetten

Ook meer uit uw MPR halen? De module MPR van VeeManager Melkvee geeft u zowel op bedrijfs- als dierniveau zicht op de productie, gezondheid en dracht van uw veestapel en heeft u snel en gericht inzicht in allerlei voedings- en gezondheidsgerelateerde aspecten.

Tevens biedt het overzicht welke dieren drooggezet mogen worden èn brengt het de duurzaamheid van uw veestapel in beeld. In het onderdeel ‘Basis’ van de module kunt u kosteloos de proefmelking en het MPR jaaroverzicht inzien. De module bevat onder andere de volgende producten:

MPR uitslag
U vindt in deze module uw bedrijfsoverzicht, dieroverzicht, celgetal-uitslag en u kan MPR voeding raadplegen. Resultaten van uw monsternemer zijn direct beschikbaar en de uitslag is binnen één dag na verwerking door het laboratorium beschikbaar op internet. MPR uitslag is volledig aan uw wensen aan te passen: u kunt zelf lijsten sorteren om zo gemakkelijk verschillende analyses te maken.

MPR Voeding
Voor MPR Voeding worden de monsters getest op ureum en ketonen, die aangeven of een dier zich in een positieve of negatieve energiebalans bevind. Daarnaast is het een extra hulpmiddel om samen met de voedingsadviseur het rantsoen van uw dieren optimaal uit te werken of samen met uw dierenarts de diergezondheid op te volgen. Kijk voor meer informatie bij VeeManager Melkvee MPR Voeding.

Snelzicht
Snelzicht is de snelste beoordeling van uw bedrijfsprestaties: één A4 met productie, uiergezondheid en vruchtbaarheid.

KoeAttenties MPR
KoeAttenties MPR geven u een direct overzicht van dieren die aandacht nodig hebben: droog moeten of een te hoog celgetal hebben.

  • Attentieoverzicht Productie: dieren met afwijkende melkgift of afwijkend vetpercentage
  • Attentieoverzicht Uiergezondheid: dieren met een verhoogd celgetal en dieren die drooggezet moeten worden

Uiergezondheid
Volgens de huidige antibioticawetgeving mag u koeien alleen nog maar droogzetten na celgetalonderzoek. Onder uiergezondheid ziet u welke dieren mogen worden drooggezet met antibiotica. Daarnaast kunt u voor en na de droogstand het verloop van het celgetal van dieren bijhouden in Veemanager.

  • Met stoplicht celgetal krijgt u in één oogopslag inzicht in het verloop van de uiergezondheid op uw bedrijf.
  • Met het overzicht Droogzetevaluatie kunt u het effect van uw droogstandsmanagement bepalen.

U krijgt door heldere analyses, ontstaan in combinatie met de module Diergezondheid, inzicht in de effecten van het wel of niet behandelen van een koe.

Koekaart
De koekaart bevat alle lactaties die gemaakt zijn op uw bedrijf, de fokwaarden van het dier en de vrouwelijke nakomelingen. Eenvoudig op te vragen van alle aanwezige en afgevoerde dieren èn eenvoudig te printen voor eigen administratie.

Duurzaamheidsmonitor
Duurzaamheid betaalt zich terug. Daarom ontwikkelde CRV binnen de module MPR de CRV DuurzaamheidsMonitor, waarmee u in beeld brengt wat het rendement (totale melkopbrengsten minus voerkosten) per levensdag per dier is. Zo ziet u direct hoe duurzaam uw veestapel is.

MPR Dracht
Dè makkelijkste manier om uw veestapel te controleren op het aantal drachten. MPR Dracht signaleert de dracht via een test op een specifiek eiwit dat pas aanwezig is in de melk als de koe drachtig is. Bij deelname wordt deze drachtcontrole volledig geautomatiseerd naar uw eigen wensen.

Meer informatie?
Vragen over of interesse in deelname aan de module MPR in VeeManager? Neem dan nu contact op met de klantenservice op 078 1544 44.

De bijdrage voor deelname aan de module MPR in Veemanager Melkvee wordt opgebouwd middels vaste en variabele kosten:

VeeManager   € +6%
VeeManager Melkvee Module MPR per bedrijf per maand € 1,50
Module MPR per melkkoe per maand € 0,12

Dracht-/tochtcontrole   € +6%
Dracht-tochtcontrole basistarief indien geen inseminatie € 12,00
Dracht-/tochtcontrole rectaal (door inseminator) indien geen inseminatie € 4,90
Tochtcontrole indien wel inseminatie € 2,50

U betaalt de volgende kosten alleen indien u MPR uitslag, KoeAttenties en KoeKaart op papier wenst te ontvangen.

MPR-uitslag – op papier   € +6%
MPR-uitslag per toegestuurde uitslag € 5,70

Koe-Attenties – op papier   € +6%
Koe-Attenties per levering € 2,65
Twee of drie modules per melkkoe per kwartaal € 0,27

KoeKaart – op papier   € +6%
KoeKaart per stuk € 0,82
KoeKaart aangevraagd per stuk € 3,55

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

Testimonial

Jens Vleugels

'We hebben een totaalpakket, inclusief scannen, Ovalert, MPR en sperma. Vanwege de prijs-kwaliteitverhouding hebben we voor CRV gekozen.'

Veestapelmanager Jens Vleugels, Meerhout

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR