Module Diergezondheid (Melkvee)

Duidelijkheid over effectiviteit van behandelingen

Voordelen

Module diergezondheid Veemanager CRV
 • Behandelingen digitaal vastgelegd
 • Eenvoudig voldoen aan wettelijke regelgeving

De module Diergezondheid in VeeManager Melkvee zorgt voor:

 • inzicht in de meest voorkomende aandoeningen op uw bedrijf,
 • inzicht in de effectiviteit van de uitgevoerde behandelingen,
 • en het eenvoudig voldoen aan wettelijke regelgeving.

Nooit meer zoeken naar gegevens en snel overzichten en analyses maken die u ondersteunen in uw bedrijfsvoering. Via heldere overzichten krijgt u alle uitgevoerde behandelingen duidelijk in beeld. Voor behandelingen die regelmatig terugkomen maakt u behandelingen online aan en hoeft u een behandeld dier alleen nog te koppelen.

Administratie op orde
Met de bedrijfsrapporten is uw administratie eveneens in orde voor IKM en voor de regeling voor het ‘uitgaand diergeneesmiddelenregister’ voor het FAVV (Codiplan). Op het moment dat u IKM-inspectie krijgt, dient u een diergeneesmiddelenlijst te presenteren van alle antibioticatoedieningen. Met dit overzicht voldoet u daar dus ruimschoots aan.

Dus altijd:

 • inzicht in de gezondheid van uw veestapel
 • alles overzichtelijk geregistreerd

Slepende melkziekte
Slepende melkziekte is een veelvoorkomend en lastig probleem voor een melkveebedrijf. De ziekte schaadt de diergezondheid en levert economische schade op. Deelname aan MPR Voeding kan vroegtijdig schade voorkomen of beperken. Hiervoor wordt het monster, genomen tijdens de melkproductieregistratie, onderzocht op ureum en ketonen. U vindt MPR Voeding in de module MPR van VeeManager Melkvee.

Uiergezondheid
De uiergezondheid van uw melkkoeien is van grote invloed op de productie en duurzaamheid van uw veestapel. Het goed monitoren van de uiergezondheid is dus van groot belang.
Wilt u over de meest relevante informatie beschikken, neem dan deel aan melkproductieregistratie en laat het celgetal onderzoeken. U vindt meer informatie over melkproductieregistratie en celgetal in de module MPR van VeeManager Melkvee.

Vragen?
Heeft u vragen op het gebied van diergezondheid? Wilt u deelnemen aan of heeft u vragen over de module Diergezondheid in VeeManager Melkvee?
Neem dan gerust contact op met klantenservice op 078 1544 44.

De module Diergezondheid is standaard opgenomen in VeeManager en niet langer los verkrijgbaar.

In DigiKlauw leggen erkende klauwverzorgers de klauwgegevens van de behandelende dieren vast. Deze gegevens kunt u inzien in de module Diergezondheid.

U vindt bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

 • Welk dier had welke aandoening in welke gradatie?
 • Hoeveel procent van mijn dieren heeft een aandoening?
 • Welke aandoening komt het meeste voor?
 • Wat is mijn klauwgezondheidsscore?

Ook kan er een werklijst samengesteld worden van dieren die bekapt moeten worden omdat ze droog moeten of bij verdenking van een klauwprobleem. Uw klauwverzorger kan deze lijst inlezen op zijn app.
Lijstjes bijhouden is voor u dus verleden tijd en uw klauwverzorger kan u beter adviseren over klauwgezondheid op uw veehouderij. Deelname aan DigiKlauw kan via een zelfstandige rundveepedicure, AB organisatie of Vereniging voor Rundveepedicure.

DigiKlauw is ontwikkeld door de Vereniging voor Rundveepedicure, Gezondheidsdienst voor Dieren, AB Nederland en CRV.
Bekijk de website van DigiKlauw voor meer informatie

Vragen?
Heeft u vragen over DigiKlauw of de module Diergezondheid? Neem gerust contact op met onze klantenservice op 078 1544 44.

De module Diergezondheid is standaard opgenomen in VeeManager en niet langer los verkrijgbaar. Indien u deelneemt aan VeeManager betaalt u abonnementskosten.

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

Vragen?
Heeft u vragen op het gebied van diergezondheid? Wilt u deelnemen aan of heeft u vragen over de module Diergezondheid in VeeManager Melkvee?
Neem dan gerust contact op met klantenservice op 078 1544 44.

Testimonial

Jan Willems
'Met een minimum aan werk krijg je veel informatie over de klauwgezondheid en het type klauwaandoening in de moederlijn en bij de stier. Hierop kan bij een volgende stierkeuze ingespeeld worden.'

Melkveehouder Jan Willems uit Lichtaart over DigiKlauw

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR