Mpr

Meer informatie uit melk

Voordelen

mpr monsternemer
  • Harde cijfers voor uw bedrijfsmanagement
  • Direct inzicht in het celgetal per dier
  • De basis voor een goede rantsoenberekening
  • Gerichte hulp bij fokkerijkeuzes

Melkproductieregistratie (MPR ofwel melkcontrole) is een zeer belangrijke schakel in uw bedrijfsmanagement binnen de veestapel. Rantsoenberekeningen, fokbeleid en productieplanning worden veelal gebaseerd op de mpr-gegevens.
Met de uitslag heeft u harde cijfers in handen die u helpen bij beslissingen op uw bedrijf. De informatie van alle dieren samen vertelt u ook meer over de status van uw gehele koppel. Dit is niet alleen handig voor uzelf, maar ook voor bijvoorbeeld uw voeradviseur en uw dierenarts.

Basis van mpr is monstername, door uzelf of door CRV Voor een erkende monstername kan worden gekozen voor een drie-, vier-, vijf- of zesweekse frequentie. Standaard worden alle monsters onderzocht op:

  • vet
  • eiwit
  • lactose
  • ureum
  • ketose

Naar wens kunnen ook worden toegevoegd:

Vlaamse veehouders kunnen de monster ook gebruiken voor onderzoek op para-tbc en neospora.
Melkt u met een robot? Geen probleem! Ook voor melkmonsters met een robot heeft CRV alle materialen in huis. CRV kan een monsternameapparaat bezorgen en de melkmonsters ophalen.

Plus! Een monsternemer van CRV kan u alle extra arbeid uit handen nemen, zodat u zich kan concentreren op het melken en de koeien. U bent dan verzekerd van een goede opname van deze bedrijfsgegevens. CRV regelt de planning en meldt wanneer de monsternemer bij u op bezoek komt.

Certificaat
De CRV-computers signaleren alle melkkoeien, waarvan zij de mpr-gegevens verwerken, die de grens van 100.000 of 200.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit overschrijden. Hebt u een topproducente in uw stal en laat u de mpr door CRV verzorgen, dan ontvangt u een officieel CRV-certificaat. Meer hierover leest u op de website van Coöperatie CRV. Ook kunt u daar alle tien- en honderdtonners terugvinden.

Veemanager: module MPR
De proefmelking is direct na verzending van de gegevens in te zien bij de module MPR in VeeManager Melkvee. Nadat de MPR gegevens zijn verwerkt is de MPR uitslag daarna ook direct inzichtelijk in deze module.

De MPR uitslag is ook per post te ontvangen.

Interesse of vragen?
Interesse in deelname aan of vragen over mpr (melkcontrole) of de module MPR in VeeManager Melkvee? Neem contact op met onze klantenservice op 078 1544 44.

U kunt de monstername ook zelf doen. U dient dan alle handelingen zelf uit te voeren. Wij leveren u alle materialen die u voor het zelf monsteren nodig heeft en de MPR assistent app helpt u hierbij. Met deze app voert u zelf digitaal de gegevens van de monstername in op uw smartphone of tablet. Uw gegevens zijn direct na de uitwisseling beschikbaar bij de module MPR in VeeManager Melkvee: snel en betrouwbaar.

Om u op weg te helpen met de monstername eigen beheer, hebben we een viertal gemakkelijke instructievideo’s gemaakt. Bekijk de video’s hieronder! De eerste video geeft uitleg over de procedure, de andere video’s behandelen verschillende manieren van het meten van de melkhoeveelheid (electronische melkmeting, meetglazen en tru-testmeters).

Video’s MPR Assistent
Ook voor het gebruik van de MPR Assistent hebben we handige instructievideo’s gemaakt. Die vindt u hier:

Geïnteresseerd of vragen? Klantenservice helpt!
Interesse in deelname aan of vragen over MPR via monstername in eigen beheer? Neem contact op met onze klantenservice op 078 1544 44.

De bijdrage voor deelname aan mpr wordt opgebouwd middels vaste en variabele kosten.

Melkproductieregistratie (MPR)   € +6%
Vaste bijdrage monstername per maand € 8,67
Monsterbijdrage (incl. vet, eiwit,
lactose, ureum, ketose)
per melkgevende koe € 0,85
Monsterbijdrage celgetal per melkmonster € 0,27
MPR Dracht per test per dier € 3,95
Gebruik tru-testmeter door monsternemer per tru-testmeter
per monstername
€ 2,20
Huur tru-testmeter MEB per tru-testmeter
per maand
€ 2,50
Bezorgkosten per bezoek € 15,75
Ophaalkosten per bezoek € 15,75
Monsternemer
Basistarief per bezoek € 7,90
Melktijd per minuut € 0,36
Robotmonstername
Huur Lely Shuttle per apparaat € 21,00
Huur DeLaval VMX per apparaat € 21,00
Huur GEA per apparaat € 21,00

*Werkingssubsidie Vlaamse Overheid voor melkproductieregistratie

De bijdrage voor deelname aan de module MPR in VeeManager Melkvee is opgebouwd middels vaste en variabele kosten.

VeeManager   € +6%
VeeManager Melkvee Module MPR per bedrijf per maand € 1,50
Module MPR per melkkoe per maand € 0,12

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

 

Logo Vlaamse overheid Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

Testimonial

Paul ter Haar is enthousiast over mpr
‘MPR levert objectieve informatie. De koe die volgens de melkmeters veel geeft, is niet altijd het meest economisch.’
Melkveehouder Paul ter Haar uit Bergentheim
Lees zijn ervaring met MPR hier.

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR