Fokprogramma

Samen naar de koe van de toekomst

Voordelen

Fokprogramma CRV
 • brengt genetica van hoog niveau voor
 • is volledig afgestemd op uw wensen

Het brede stierenaanbod van CRV is de vrucht van een fokprogramma dat gericht is op de veestapel van de toekomst. Het fokdoel: probleemloze koeien met hoge levensproducties die hoogwaardige zuivel voortbrengen. In het fokdoel van CRV staan dan ook een efficiënte levensproductie en een gezonde veestapel centraal.

Het streven van CRV voor 2020 is als volgt:

 • Gezondere uiers
 • Gezondere benen en klauwen
 • Schonere melkproductie
 • Schonere vleesproductie
 • Stijging levensproductie
10%
10%
10%
5%
30%

Plus betere benutting van voer:

 • Daling voergebruik per kilo melk
 • Daling voergebruik per kilo vlees
10%
5%

Hierbij spelen de kengetallen CRV Efficiëntie en CRV Gezondheid een bijzonder grote rol.

CRV Efficiëntie geeft het percentage efficiëntere dieren aan ten opzichte van het populatiegemiddelde. Van belang hierbij zijn koeien met:

 • een goede productie,
 • een hogere levensduur,
 • lagere tussenkalftijd
 • en minder onderhoud- en opfokkosten.

CRV Gezondheid geeft het percentage gezondere dieren aan t.o.v. het populatiegemiddelde. Van belang hierbij is dat de koeien:

 • gezond zijn,
 • minder behandelingen
 • en minder medicijngebruik nodig hebben.

Koeien die zonder problemen gemakkelijker zijn te managen.

Resultaten CRV-fokprogramma
CRV-leden beschikken via het CRV-fokprogramma over één van de grootste en meest innovatieve fokprogramma’s van de wereld, die stieren kan leveren naar de wens van iedere veehouder. Het resultaat is ernaar: het genetisch niveau in de Nederlandse en Vlaamse melkveehouderij behoort tot de hoogste ter wereld.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het fokprogramma melkvee of over de overeenkomst FokkerijData? Stuur ons een mail of bel met de klantenservice van CRV (078 1544 44)..

Download hier de overeenkomst FokkerijData.
Lees hier de algemene voorwaarden overeenkomst FokkerijData.

De beste pinken en melkkoeien die voor het fokprogramma worden ingezet, zijn de stiermoeders. De beste stieren die men op deze stiermoeders gebruikt, worden stiervaders genoemd.

De stierkalveren die geboren worden uit deze paringen worden allen met behulp van genetische merkers onderzocht om zodoende een genomic fokwaarde te krijgen die gebaseerd is op de afstammingen en de informatie verkregen via deze genetische merkers.

De beste stierkalveren worden geselecteerd om als InSire-Selectstier of InSire-Topstier te worden ingezet.

Genetische variatie
Om de genetische variatie in stand te houden, wordt er op jaarbasis bij zwartbont met 40 en bij roodbont met 20 verschillende stiervaders gewerkt. De stiermoeders komen niet enkel uit Nederland en Vlaanderen. Ook in het buitenland, worden de beste koeien benut voor het fokprogramma. Uit deze koeien worden embryo’s aangekocht.

Aanbod
Bent u benieuwd naar ons aanbod InSire-stieren? Bekijk het nu hieronder:

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het fokprogramma melkvee of over de overeenkomst FokkerijData? Stuur ons een mail of bel met de klantenservice van CRV (078 1544 44).

Download hier de overeenkomst FokkerijData.
Lees hier de algemene voorwaarden overeenkomst FokkerijData.

De stierkalveren, afkomstig van een stiervader en stiermoeder, worden op jonge leeftijd beoordeeld:

 • Ze moeten voldoen aan de strengste veterinaire eisen.
 • De informatie van genetische merkers wordt meegewogen. Dit betekent dat de erfelijke eigenschappen van de jonge dieren via DNA-technieken worden bestudeerd. Er wordt als het ware in de genen gekeken.

Dieren die met merkers zijn geselecteerd – en waarover we dus veel meer weten dan over traditionele proefstieren – worden InSire-stieren genoemd. De beste stieren worden geselecteerd en door CRV ingezet.

De stiertjes worden op de leeftijd van 14 maanden ingezet als jonge InSire-stier als:

 • het exterieur zich goed ontwikkelt
 • het sperma aan de kwaliteitseisen van CRV voldoet
 • de fokwaarden van de vader en de moeder op peil blijven

Dit betekent dat er per stier ruim 1.000 rietjes in Nederland en/of Vlaanderen worden gedistribueerd voor het verkrijgen van een betrouwbare fokwaarde op basis van dochtergegevens.

In totaal worden er in Nederland en in Vlaanderen 60 zwartbonte en roodbonte stieren getest. Bij mrij test CRV jaarlijks 10 stieren. Tot hun dochters in productie zijn en de stieren een fokwaarde krijgen, zijn dit wachtstieren.

Op de stierenkaart
De stieren met een gunstigste dochter fokwaarden of hoge genomic fokwaarden komen als fokstier of als InSire Topstier op de stierenkaart. Veehouders kunnen daardoor al vroeg gebruik maken van stieren die de eigen veestapel op een hoger niveau kan brengen.

Aanbod
Bent u benieuwd naar ons aanbod InSire-stieren? Bekijk het nu hieronder:

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het fokprogramma melkvee of over de overeenkomst FokkerijData? Stuur ons een mail of bel met de klantenservice van CRV (078 1544 44).

Download hier de overeenkomst FokkerijData.
Lees hier de algemene voorwaarden overeenkomst FokkerijData.

Het testen van de InSire Selectstieren gebeurt op bedrijven die een overeenkomst FokkerijData met CRV hebben afgesloten. Dankzij deze overeenkomst kunnen deze veehouders het sperma van de InSire-Selectstieren en mrij-proefstieren tegen gereduceerd tarief gebruiken.

Men kan deze stieren naar eigen inzicht op pinken, melkvaarzen en/of oudere koeien inzetten. De premies voor MPR, exterieurbeoordeling (alleen bij MRIJ) en DigiKlauwgegevens voor de dochters van deze Insire Selectstieren en mrij-proefstieren gelden alleen als het kalf het resultaat is van een inseminatie van een melkvaars met een InSire Selecttstier of mrij-proefstier.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het fokprogramma melkvee of over de overeenkomst FokkerijData? Stuur ons een mail of bel met de klantenservice van CRV (078 1544 44)..

Download hier de overeenkomst FokkerijData.
Lees hier de algemene voorwaarden overeenkomst FokkerijData.

Testimonial

Jos en Ingrid Knoef over levensduur
‘Betrouwbare fokwaarden vormen de basis voor duurzame fokkerij.’

Melkveehouders Jos en Ingrid Knoef, Geesteren

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR