FokkerijData Plus

Keuzes maken op basis van harde cijfers

Voordelen

Overleg in de stal FokkerijData Plus
  • Betrouwbare data voor fokkerij- en managementkeuzes
  • Gegevens verbeteren de genoomfokwaarden van stieren

 

U wilt keuzes maken op basis van harde cijfers? Bij FokkerijData Plus draait het om zulke heldere cijfers: met deze gegevens kunt u een stevig fundament leggen voor een betere veestapel. Het geeft u inzicht waar u nog een verbeteringsslag kunt maken in management of fokkerij.

FokkerijData Plus is een overeenkomst tussen u en CRV. Het geeft u inzicht in het potentieel van uw jongvee door middel van genoomgegevens en informatie over de werkelijke prestaties van uw dieren. Bij deelname wordt al uw jongvee tot en met 24 maanden op DNA-merkers onderzocht met de Fokken op Maat merkertest. De genoomfokwaarden die u terugkrijgt geven een goede voorspelling van het potentieel van uw dieren:

  • Op basis waarvan u kunt bepalen van welke dieren u de nakomelingen wilt behouden.
  • U ontdekt welke stierkeuzes meerwaarde bieden.
  • Meteen duidelijkheid over potentieel jongste dieren voor de selectie van jongvee

FokkerijData Plus levert u zowel direct als indirecte winst op:

  • U laat geen kalveren meer opgroeien tot vaars om vervolgens te ontdekken dat ze onvoldoende presteren.
  • Dankzij uw data winnen fokwaarden aan betrouwbaarheid: CRV gebruikt de data uit de genoomtesten ook voor het vaststellen van de fokwaarden van InSire-stieren. Daar plukt u weer de vruchten van.

Meer informatie?
Nog vragen of wilt u deelnemen aan FokkerijData Plus? Neem gerust contact op met klantenservice op 078 1544 44.

Kiest u voor het FokkerijData Plus-programma dan neemt u ook meteen deel aan de producten Melkproductieregistratie (MPR), Stamboek, Digiklauw en Gezondheidsdata. U krijgt op die manier de gegevens over gezondheid, productie en exterieurkenmerken van uw jongvee in beeld. Samen met de genoomgegevens heeft u zo een compleet pakket aan kengetallen in handen.

Deelnemen of meer informatie?
Neem nu contact op met klantenservice voor deelname op 078 1544 44.

Testimonial

Jos en Ingrid Knoef over levensduur
‘Betrouwbare fokwaarden vormen de basis voor duurzame fokkerij.’

Melkveehouders Jos en Ingrid Knoef, Geesteren

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR