Fokken op Maat

Een beter presterende veestapel met minder jongvee

Voordelen

Fokken op Maat
  • Verbeterde veestapel
  • Besparing € 1.500,- per kalf
  • Optimale paringen
  • Inzicht in erfelijke kenmerken

Welk kalf houd ik aan? Welke stieren moet ik gebruiken? Zit er een stijgende lijn in mijn fokkerij? Eén haarmonster per kalf is voldoende om antwoord te krijgen op deze belangrijke vragen.

Fokken op Maat is een  product om merkerfokwaarden doelgericht in te zetten in uw fok- en selectiebeleid. Het resultaat: een veestapel die maximaal aansluit op uw eigen fokdoel.

Hoe het werkt

 

Aan de hand van erfelijk materiaal uit een haarfollikel kan een volledig en betrouwbaar overzicht worden gemaakt van de genetische potentie van een kalf. Maar merkeronderzoek is niet alleen een methode om genomic fokwaarden te bepalen, het geeft ook direct inzicht in de genetische aanleg van een kalf voor erfelijke kenmerken als roodfactor, hoornloosheid, A2-melk en kappa caseïne. Ten slotte wordt met merkeronderzoek de afstamming van een dier bevestigd. Als blijkt dat de afstamming volgens het DNA afwijkt van wat er staat geregistreerd, wordt dit automatisch aangepast.

 

‘CRV Fokken op Maat, de kortste weg naar een beter presterende veestapel met minder jongvee’

De tarieven voor Fokken op Maat bestaan uit een vast tarief per bedrijf per maand, een vast tarief per koe per maand en een bedrag per uitgevoerde merkertest.

Tarief Fokken op Maat Zonder SAP inclusief SAP
Per bedrijf per maand € 3,45 € 6,35
Per koe per maand € 0,20 € 0,33
Per uitgevoerde merkertest* € 26,60 € 26,60
Als deelnemer aan Fokken op Maat ontvangt u een korting van 30 procent* ten opzichte van een los uitgevoerde merkertest t.w.v. € 38,-.
Voor dit tarief krijgt u merkeruitslagen, de HerdOptimizer-applicatie en begeleiding door uw eigen adviseur.
Het is ook mogelijk Fokken op Maat direct te combineren met SAP.
U kunt ook van uw oudere dieren de genomic fokwaarde laten bepalen tegen het gereduceerde tarief van € 26,60 per test.

Veelgestelde vragen

Als deelnemer ontvangt u voor elk holsteinvaarskalf dat op uw bedrijf wordt geboren automatisch een voorbedrukt zakje dat u met een haarmonster van uw dier kunt inzenden voor onderzoek. In het laboratorium wordt uit het monster DNA geïsoleerd dat wordt onderzocht op merkers. Op basis van dit merkerprofiel en de afstamming berekent CRV genoomfokwaarden voor het dier.

Binnen drie weken is de uitslag van de merkertest te raadplegen via HerdOptimizer.

Op dit moment kunnen alleen vrouwelijke dieren met minimaal 6/8 holstein in de rasbalk merkergetest worden.

De merkertest geeft inzicht in genomic fokwaarden, erfelijke kenmerken en gebreken. Bovendien wordt de afstamming gecontroleerd.

De betrouwbaarheid van de fokwaarde die volgt uit de merkertest is gelijk aan die van een derdekalfskoe, ongeveer 65 procent. Ter vergelijking: een verwachtingswaarde op basis van alleen afstamming (zonder merkerinformatie) heeft een betrouwbaarheid van ongeveer 35 procent.

Ja, deelnemer zijn van stamboekregistratie is een voorwaarde om aan Fokken op Maat mee te doen. Dieren moeten stamboekgeregistreerd zijn om een genomische fokwaarde te kunnen berekenen. De dieren hoeven niet per se allemaal stamboekgeregistreerd te zijn, maar uw bedrijf moet wel stamboekdeelnemer zijn.

HerdOptimizer is een online fokkerijapplicatie. In het programma HerdOptimizer kunt u de status van de merkertest volgen en de uitslag van de genomic test lezen. U ziet ook in hoeverre het dier afwijkt van haar koppelgenoten. Aan de hand van uw fokdoel krijgt u advies om uw dier aan te houden of toch maar beter te verkopen. Tegelijkertijd geeft de genoomtest inzicht in de genetische aanleg en geeft antwoord op de vraag of een dier erfelijke kenmerken heeft als roodfactor, hoornloosheid of A2-melk.

Dat kan, maar hoeft niet. Deelnemers van FokkerijData Plus hebben namelijk toegang tot HerdOptimizer (zonder meerkosten)

‘Fokken op Maat levert mij de koeien op die ik graag wil’

Henk Makkink

‘Dankzij genoomfokwaarden selecteer ik met een veel geruster hart’

– Henk Makkink

Lees het hele verhaal van Henk

Hans Romkema

‘Met minder en beter jongvee verhoog ik de efficiëntie van mijn bedrijf’

– Hans Romkema

Lees het hele verhaal van Hans

Testimonial

Met minder en beter jongvee verhoog ik de efficiëntie van mijn bedrijf
Hans Romkema

Lees meer

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR