Bedrijfsinspectie

inzicht in sterke en zwakke punten van elk dier

Voordelen

Bedrijfsinspectie van CRV geeft snel inzicht in sterktes en zwaktes van uw veestapel
  • toont sterktes en zwaktes van individuele dieren en van veestapel als geheel
  • in één oogopslag zicht op vooruitgang veestapel
  • uitslag bedrijfsinspectie vormt basis voor paringsadvies (SAP)

Direct zicht op de sterktes en zwaktes van uw veestapel. De CRV bedrijfsinspectie heeft een goed oog voor goede koeien.

Werken met mooie koeien is plezieriger en bovendien bereiken koeien met een goed exterieur een hogere levensproductie doordat ze langer op het bedrijf blijven. Zo scoorden honderdtonners als vaars gemiddeld ruim 82 punten.

Niet alleen uw bedrijf profiteert van deelname aan bedrijfsinspectie, maar de hele sector. Gebruikskenmerken en gegevens op het keuringsrapport worden namelijk ook ingezet voor het bepalen van de fokwaarden van stieren en koeien. U werkt samen met CRV aan de toekomst van de veehouderij.

Meer weten?
Vragen over of interesse in deelname aan bedrijfsinspectie? Neem dan contact op met klantenservice op 078 1544 44.

U krijgt elke 8 maanden de inspecteur op bezoek. Hij beoordeelt alle melkgevende vaarzen en legt aan de hand van het keuringsrapport de exterieurscores vast. De keuring is volledig objectief doordat inspecteurs niet over afstammingsgegevens beschikken.

U ontvangt na afloop de uitslag in de vorm van een bedrijfs- en een dieroverzicht: praktische managementinformatie die u helpt bij het maken van beslissingen voor de toekomst.

Als deelnemer aan VeeManager Melkvee vindt u de uitslagen van de inspectie meteen terug in de module Fokkerij.

Nog meer voordelen:

  • Voorgaande bedrijfsinspecties worden ook vermeld, dus u ziet direct de vooruitgang van uw veestapel
  • De gegevens bewijzen ook hun dienst bij het StierAdviesProgramma (SAP)

Vragen? Aanmelden?
Vragen over of interesse in deelname aan bedrijfsinspectie? Neem dan contact op met klantenservice op 078 1544 44.

De bijdrage voor deelname aan bedrijfsinspectie is opgebouwd middels vaste en variabele kosten.

Exterieurbeoordeling melkvee   € +6%
Bezoekbijdrage bedrijfsinspectie per bezoek € 31,50
Bedrijfsinspectie per dier € 7,20

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

Vragen? Aanmelden?

Vragen over of interesse in deelname aan bedrijfsinspectie? Neem dan contact op met klantenservice op 078 1544 44.

Logo Vlaamse overheid Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

 

Testimonial

Jens Vleugels

'We hebben een totaalpakket, inclusief scannen, Ovalert, MPR en sperma. Vanwege de prijs-kwaliteitverhouding hebben we voor CRV gekozen.'

Veestapelmanager Jens Vleugels, Meerhout

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR


Publicaties