Afstammingsregistratie

Registratie als basis voor veeverbetering

Voordelen

  • Snel zicht op de afstammingsgegevens van uw kalveren
  • Handel in dieren veel eenvoudiger met gekende afstamming
  • Inteelt beheersbaar door mogelijkheid deel te nemen aan stieradvies

Met afstammingsregistratie* hebt u zicht op de afstammingsgegevens van uw koeien. CRV verzorgt sinds jaar en dag het vastleggen en publiceren van de afstammingsgegevens.

Deze erkende afstammingsgegevens geven u inzicht in de kwaliteiten van uw rundvee. Ze zijn de basis voor stieradviezen en officiële registratiedocumenten en worden ook gebruikt voor de fokwaardeschatting. De afstamming van een kalf wordt erkend en aan het stamboek toegevoegd als:

  • alle gegevens correct zijn
  • het kalf binnen drie werkdagen na de geboorte is aangemeld
  • het kalf binnen de gestelde draagtijd is geboren

Kwaliteit
Erkende afstammingsregistratie – erkend door de Vlaamse overheid – betekent dat CRV u de beste kwaliteit wil garanderen, daarom houden wij jaarlijks een steekproef onder een aantal willekeurig gekozen kalveren. Via DNA-onderzoek controleren wij daarbij de vastgelegde afstamming.

Inclusief inseminatiemelding
Er wordt gewerkt met twee tariefdragers, zowel voor melkvee als vleesvee:

  • een vaste maandbijdrage per bedrijf
  • een vaste maandbijdrage per melkkoe en/of per aanwezige eerstekalfsvleeskoe

Daarnaast hebt u de optie om de registratiekaarten óf op papier via de post te ontvangen óf deze digitaal via de module Registratie in VeeManager zelf te raadplegen en eventueel af te drukken.

In deze tarifering zit zowel de geboorteregistratie van een kalf omvat als de registratie via internet van de bijhorende inseminatie- of bevruchtingsgegevens.

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in afstammingsregistratie? Neem contact op met Klantenservice. Stuur ons een e-mail of bel 078 1544 44.

* De holsteindieren waarvan CRV in haar databank de afstamming registreert, worden automatisch opgenomen in het holsteinstamboek waarvoor de CRV Vlaanderen vzw erkend is door de Vlaamse overheid. Als melkveehouder hoeft u dus verder niets te doen. Voor Belgisch witblauw is er een aparte werkwijze.

Een overzicht van de kosten van afstammingsregistratie

Afstammingsregistratie   € +6%
Jaarlijkse bijdrage afstammingsregistratie per bedrijf per maand € 2,75
Bijdrage afstammingsregistratie bijdrage per
eerstekalfs-
vleeskoe per maand
€ 0,42
Bijdrage afstammingsregistratie bijdrage per
melkkoe per maand
€ 0,17
Registratiekaart maandelijkse verzending per kaart € 1,42
Registratiekaart directe verzending per kaart € 1,73
Registratiekaart heraanvraag per heraanvraag per kaart € 2,75

Registratie importdieren   € +6 %
Dieren met officiële pedigree – minder dan 10 per dier € 18,85
Dieren met officiële pedigree – meer dan 10 per dier € 13,20
Dieren met officiële pedigree – uit Nederland per dier € 0,00
Mpr-koeien met officiële pedigree + lactaties per dier € 26,25
Mpr-koeien met officiële pedigree + lactaties – uit Nederland per dier € 0,00

Afstammingsonderzoeken   € +6%
Opstartkosten dna-onderzoek per onderzoek € 11,25
Kosten dna-onderzoek (verificatie afstamming) per onderzoek € 14,20
Vastleggen dna-profiel per dier € 32,15

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

Logo Vlaamse overheid Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

 

Testimonial

Jens Vleugels

'We hebben een totaalpakket, inclusief scannen, Ovalert, MPR en sperma. Vanwege de prijs-kwaliteitverhouding hebben we voor CRV gekozen.'

Veestapelmanager Jens Vleugels, Meerhout

Klantenservice

078 1544 44

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR


Publicaties