Rijke melk is winst in melkgeld

categorie Productie
13
okt
2016
0
Reacties

Ieder jaar in oktober berekent CRV de jaarresultaten van de melkveestapels in Nederland en Vlaanderen. Het resultaat voor 2016 was duidelijk positief zowel in Vlaanderen als in Nederland. Het wegvallen van het quotum heeft de veestapels laten groeien en de productie per koe laten toenemen.

Vanuit de technische prestaties wordt in het jaaroverzicht een melkgeldopbrengst per aanwezige melkkoe berekend via het economisch jaarresultaat (ejr). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de actuele melkprijs maar met een standaard vastgelegde melkprijs die gelijk is voor Vlaanderen en Nederland.

Het ejr is een uitstekend kengetal om de rendabiliteit van de melkproductie in te schatten. Een hoog ejr of veel melkgeld per koe wordt steevast afgeleverd door koeien die veel kg melk produceren met hoge gehalten. Zo zien we dat de gemiddelde Vlaamse koe 175 kg melk meer produceert dan in Nederland maar finaal 24 euro ejr minder opbrengt; de gemiddelde Nederlandse koe produceert immers melk met meer inhoud aan vet en eiwit.

Land Kg Melk % vet %eiwit ejr
Vlaanderen 8838 4,15 3,47 € 1944
Nederland 8663 4,38 3,55 € 1968
verschil +127 -0,23 -0,08 € -24

 

Gehalten in de melk verhogen zijn te verhogen via uitgebalanceerde voeding maar ook door de inzet van de juiste genetica. Extra voordeel van de genetische verbetering is het blijvend effect op de productie van kg vet en kg eiwit en dat via een zeer kleine investering.

Beste Boerenkoeien scoren op gehaltes
Dat gehaltes ertoe doen in Nederland, blijkt ook uit competities zoals de ‘Beste Boerenkoe verkiezing‘, afgelopen september georganiseerd door Melkvee.nl. De winnende koe, Willemien 112 (Kian x Addison) passeerde met 12 jaar al de 10.000 kg vet en eiwit grens met gehaltes van 5,36 procent vet en 3,80 procent eiwit. Dat CRV inzet op duurzame, productieve koeien bleek ook uit de lijst van genomineerde boerenkoeien: 10 van de 17 opgegeven koeien heeft zowel een CRV-vader als moedersvader.

 

Lees het persbericht over de jaarprestaties van Vlaamse melkveebedrijven

Lees het persbericht over de jaarprestaties van Nederlandse melkveebedrijven