MPR: de barometer van elke melkveestapel

categorie Productie
28
sep
2015
0
Reacties
Mpr in ronde melkstal

Hoe neemt u beslissingen op uw bedrijf? Gaat u voor het onderbuikgevoel of zijn kengetallen leidend? De melkproductieregistratie is een belangrijke basis voor veel dagelijkse kengetallen.

In West-Europa hebben melkveehouders te maken met hoge productiekosten. Om boer te blijven, is het belangrijk ook de prestaties van uw koppel koeien steeds weer te optimaliseren op het gebied van productie, voeding, gezondheid, levensduur en vruchtbaarheid. Daarvoor hebt u goede kengetallen nodig. Mpr geeft u die.

Schat aan informatie
De mpr-gegevens bieden een schat aan informatie. Natuurlijk wordt de totale melkproductie per koe vastgesteld en worden alle monsters onderzocht op hoeveelheid vet en eiwit, lactose, ureum en ketose. Ook is het in Nederland en Vlaanderen mogelijk om de monsters te onderzoeken op diverse dierziekten en dracht.

Maar mpr levert u meer bedrijf Lemeire, Westrem, Vlaanderen MPR melkcontrole Ronde Melkstal melkputop dan alleen de uitslagen van het melkonderzoek. CRV combineert de mpr-gegevens met andere data die van uw veestapel bekend zijn: de resultaten van de bedrijfsinspectie, inseminatiegegevens en I&R-gegevens. Dat levert een uitgebreid overzicht op dat u na elke monstername ontvangt op papier of in uw eigen managementsysteem (VeeManager, maar ook andere systemen).

Dat overzicht is een belangrijk instrument voor allerlei dagelijkse beslissingen, maar ook voor de managementbeslissingen op lange termijn. En niet alleen u als veehouder maakt gebruik van deze informatie, ook voor de dierenarts en veevoederadviseur is het een belangrijke bron om u zo goed mogelijk te adviseren over uw veestapel.

Blijven ontwikkelen
CRV is continu bezig met het doorontwikkelen van mpr, zodat u als veehouder steeds de best beschikbare data van uw melkveestapel binnen handbereik hebt. In 2011 introduceerden we MPR Voeding en in 2014 MPR Dracht. Bovendien vragen nieuwe melksystemen om nieuwe oplossingen voor het nemen van de monsters. Ook op dat gebied blijft CRV innoveren, bijvoorbeeld met shuttles voor automatische melksystemen, en door de software van het melksysteem te koppelen met VeeManager.

Veestapel managen: de voordelen
Mpr is kortom de barometer van uw veestapel die u laat zien hoe uw veestapel ervoor staat. Dat geldt voor de prestaties van individuele koeien én voor de prestaties van de veestapel in zijn geheel. U krijgt bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

  • Is de totale voervoorziening voldoende?
  • Welke individuele koeien hebben extra aandacht nodig?
  • Dreigt er slepende melkziekte?
  • Van welke koeien is de uiergezondheid niet optimaal?
  • Voor welke koeien is het nodig om een antibioticumdroogzetter te gebruiken?
  • Wat zijn de meest geschikte dieren om mee verder te fokken?

Deelnemers aan mpr nemen veel beslissingen op basis van mpr-gegevens en kennen de meerwaarde ervan.

Geïnteresseerd? Lees hier meer over mpr.
Wilt u deelnemen aan mpr of hebt u nog vragen? Neem contact op met onze Klantenservice. Stuur een mail of bel 088 00 244 40.
Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen.