Levensproductie Nederlandse koeien bereikt nieuw record

categorie Persbericht, Productie
8
okt
2014
0
Reacties

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien bereikte in het afgelopen jaar een nieuw record. De teller staat op 30.999 kg melk met 2.443 kg vet en eiwit. De CRV-jaarstatistieken over het jaar 2013-2014 laten bovendien zien dat de gemiddelde omvang van de Nederlandse melkveestapel verder toeneemt en nu 90 koeien per bedrijf bedraagt.

Behalve de levensproductie zit ook de productieve levensduur van de Nederlandse koeien in de lift. Tabel 1 laat zien dat deze met 7 dagen is toegenomen.

De gemiddelde tussenkalftijd ging met één dag omlaag en bedraagt nu 416 dagen (tabel 2).

Het economisch jaarresultaat (ejr*) van de Nederlandse veestapel is gestegen, namelijk van 2.096 naar 2.115 (tabel 4a). De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de gemiddelde melkproductie steeg van 8.217 naar 8.376 kg melk met 659 kg vet en eiwit.

In tabel 6a en 6b staan de productieresultaten per ras weergegeven. Voor vrijwel alle rassen geldt dat er in het afgelopen jaar meer koeien werden gemolken.

Bedrijven en provincies
Op bedrijfsniveau (tabel 5) is er een nieuwe top drie voor economisch jaarresultaat. Op nummer één staat vof Raijmakers-van Zeeland uit Milheeze met een ejr van 2.986. Op de tweede plek staat het melkveebedrijf van J.J.A. en E.F.M. van de Wouw-van Balkom in Moergestel met een ejr van 2.948. Het melkveebedrijf van A.E. Kraaijeveld in Ommen (Ov.) staat op de derde plek met een ejr van 2.943.

Op provinciaal niveau (tabel 4b) is de top drie gelijk aan die van vorig jaar. Zeeland staat op de eerste plek, met een ejr van 2.261. Flevoland (2.228) en Noord-Brabant (2.209) volgen op de tweede en derde plek.

*ejr is een maat voor de economische waarde van de geproduceerde melk op basis van de waarden van melk, vet en eiwit, waarbij het melkeiwit de hoogste waarde heeft. Dit kengetal maakt het mogelijk om een economische vergelijking te maken tussen zowel dieren als bedrijven als provincies onderling.