Economische prestaties in roerige markt

categorie Persbericht, Productie
7
okt
2015
0
Reacties

De economische prestaties van de Vlaamse koeien zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In een jaar waarin het melkquotum is weggevallen, nam de melkproductie per koe toe en daalde de tussenkalftijd.

Het economisch jaarresultaat (*), maatgevend voor de economische prestaties van de dieren, steeg dit jaar naar een niveau van 2059 (tabel 4a). Deze stijging komt vooral door een toename van de melkproductie en het vetgehalte in de melk. Hierdoor steeg het aantal kilogrammen vet en eiwit naar een niveau van 644 kg.
De gemiddelde tussenkalftijd (tabel 2) daalde met twee dagen en bedraagt nu 416 dagen. Dit betekent dat het beter gaat met de vruchtbaarheid van de veestapel; er is al vijf jaar sprake van een geleidelijke afname van de tussenkalftijd.

Groei
Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf over het hele boekjaar nam toe van 67 naar 71 (tabel 4a). Deze toename is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Toch lijkt er sprake te zijn van een versnelde groei in de tweede helft van het boekjaar. Op 1 september 2015, de eerste dag van het nieuwe boekjaar, bedroeg het gemiddelde aantal koeien per bedrijf inmiddels al 75. Hiermee is de gemiddelde toename van circa 4 koeien per jaar al aan het begin van het nieuwe, lopende, boekjaar gerealiseerd. In de huidige markt is het moeilijk te voorspellen hoe dit aantal zich verder zal ontwikkelen.

Bedrijven en provincies
Op bedrijfsniveau (tabel 5) ziet de top drie voor economisch jaarresultaat er als volgt uit: op nummer één staat, net als vorig jaar, het bedrijf van Patrick Claeys in Zomergem met een economisch jaarresultaat van 3187. Op de tweede plek staat, ook net als vorig jaar, het bedrijf van Paul Backer in Waarschoot. Het melkveebedrijf van Luc en Peter Verhegge in Torhout staat op de derde plek.

Antwerpen is net als vorig jaar de Vlaamse provincie met het hoogste economisch jaarresultaat, nu 2117 (tabel 4b). Op de tweede en derde plek staan achtereenvolgens de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Ga direct naar bedrijven in cijfers & koeien in cijfers

(*) Het ejr maakt een economische vergelijking mogelijk met voorgaande jaren. Wegens recente wijzigingen van de wegingsfactoren voor melk, vet, eiwit en lactose in de ejr-berekening zal volgend jaar deze vergelijking niet mogelijk zijn.