Vero Startrek hoogste nieuwe dochtergeteste stier in Nederland en Vlaanderen

8
aug
2018
0
Reacties
indexdraai Delta Lotte 2
Delta Lotte 2 (v. Startrek) eigenaar: Veehouderij Leenaars VOF, Hooge Zwaluwe

De indexdraai van augustus toont bij CRV stieren die de veestapel gezonder en efficiënter maken. De genetische vooruitgang gaat sneller en daar profiteren veehouders van.

Veestapelmanagement is in deze tijden nog belangrijker geworden voor een goed renderende veehouderij. Met gericht advies helpen veestapeladviseurs stieren te selecteren die passen binnen het doel dat de veehouder met zijn veestapel wil bereiken. Of de veehouder zich nu richt op het verhogen van gehalten, op het verhogen van kilo’s vet en eiwit, of welk ander fokdoel dan ook. Er is na deze indexdraai bij CRV weer een ruime keuze om met gezonde koeien de economische resultaten te versterken.

 

Nieuw dochtergetest

Bij de dochtergeteste stieren is Apina Malcolm RF de nieuwe lijstaanvoerder bij de stieren met dochters in Nederland en Vlaanderen. Malcolm RF-dochters zijn zeer productief (+416 Inet) en beschikken over super benen (113 Benen).
Op de derde plek in deze lijst staat voormalig InSire Topstier Vero Startrek als hoogste nieuwkomer. De Startrekdochters zijn bijzonder productief (+375 Inet) en beschikken over super en gezonde uiers (112 Uier, 106 Uiergezondheid). Op basis van 531 melkgevende dochters heeft zijn fokwaarde gelijk al een hoge betrouwbaarheid. Startrek stamt af uit de Sneeker koefamilie en in zijn pedigree vinden we zes generaties moeders die gemiddeld 88.000 kg melk hebben geproduceerd. De moeder van Startrek, Vero Suzanne 6, is momenteel bezig aan haar vijfde lactatie en voor haar staat de teller inmiddels op ruim 80.000 kg melk met 3,61% eiwit.

indexdraai Delta Berber

Met Weelder Solution en Koepon General voegt CRV twee outcross stieren toe aan het pakket, waarbij Solution ook nog eens beschikt over een onderscheidende aAa-code (513642) en General de gezondheid van de veestapel weet te verbeteren (107 Uiergezondheid, 103 Dochtervruchtbaarheid en 107 Klauwgezondheid).

Bij roodbont valt de heterozygoot hoornloze stier Delta Fun P op. De in het oog springende kenmerken van Fun P: productief (336 Inet) en fraai (111 Exterieur) is terug te zien in de koefamilie. De moeder van Fun P, Caudumer Lol 306 PP Red, kalft binnenkort voor de vierde keer en produceerde in drie lactaties al ruim 61.000 kg melk. Daarnaast is ze ingeschreven met 91 punten Algemeen Voorkomen en met 92 punten voor haar fantastische uier. Fun P laat hetzelfde beeld zien in zijn vererving: veel melk met super exterieur. Fraaie, open gebouwde vaarzen met beste benen en fenomenale uiers. Bij Barendonk Holsteins wordt inmiddels een hoornloze Delta Jesterdochter uit Lol 306 PP gemolken. Ook deze vaars laat de kracht van de Lolkoefamilie zien; ingeschreven met 87 punten, vaarzenkampioene op de fokveedag in Asten-Heusden en met 112 lactatiewaarde een uitstekende producente.

indexdraai Fundochters

Drie dochters van Delta Fun P (vlnr: ’t Lons Vlak Linde 1, ’t Lons Vlak Linde 2, ’t Lons Vlak Linde), eigenaar: Rundveebedrijf Alders VOF, Overloon

Magisterzonen

In de top van de (internationale) lijsten zien wij de zonen van de populaire InSire Topstier Delta Magister doorkomen. Helaas is de nummer één van de lijst, Delta Recruiter, onlangs verongelukt, maar met Delta Vineyard en Delta Fitness zal Magister als stiervader ook voldoende kansen krijgen. Beide zonen vererven een goede productie (resp. 453 en 344 Inet) en levensduur (resp. 612 en 702 dagen). Net als Magister beschikt ook Vineyard over een heel aparte aAa-code (165234) en met 158 RZG behoort zijn andere zoon Delta Fitness tot de top van de jonge stieren in Duitsland. Fitness wordt inmiddels in Duitsland ook volop als stiervader ingezet.

Op dit moment zijn nog niet alle stieren die goed scoren in de indexdraai, terug te vinden in ons stierenaanbod. Koepon General, Delta Fitness, Delta Vineyard en Delta Joy komen pas later beschikbaar.  

Voor de veehouders die vooral het exterieur van de veestapel willen verbeteren zijn de zwartbonte Delta Lunar en de roodbonte Delta Popcorn-Red twee interessante opties. Beide stieren combineren een goede productie met super uiers, goede benen en een hoog totaal exterieur.

indexdraai Delta Popcorn

Delta Popcorn Red (v. Carnival)

Topproducties

Voor de veehouders die vooral de productie van de veestapel willen verbeteren via kilo’s vet en eiwit valt er ook wat te kiezen. Hierbij vallen de roodbonte Delta Jacuzzi-Red en de zwartbonte Delta Castor en Delta Joy op. Alle drie de stieren hebben op zwartbontbasis meer dan 500 euro Inet in combinatie met veel melk en een positief percentage eiwit. De vraag naar stieren die mooie plussen doorgeven voor de percentages vet en eiwit is momenteel behoorlijk groot. Dat is een logisch gevolg van de fosfaatwetgeving in Nederland waarbij de kilo’s melk die de veestapel gemiddeld produceert bepalend zijn voor de fosfaatproductienorm per koe. Streven naar hogere gehalten loont ook in Vlaanderen aangezien het ook leidt tot een hogere melkprijs. Om het veehouders gemakkelijker te maken een passende stier uit te kiezen maakt CRV dit najaar een speciale stierenkaart met daarop de stieren die sterk scoren op gehalten.