Stijgende gehalten versterken economisch resultaat

11
okt
2017
0
Reacties
jaarstatistieken

De prestaties van Vlaamse melkkoeien in het boekjaar 2016-2017 zijn verder verbeterd, zo blijkt uit de CRV-jaarstatistieken. Hogere percentages vet en eiwit in de melk, samen met een lichte productiestijging en betere vruchtbaarheidsresultaten, zorgen voor een sterkere economische basis.

De vet- en eiwitgehalten in de melk van de Vlaamse koeien stegen in het afgelopen boekjaar naar een niveau van achtereenvolgens 4,17% en 3,50%. Samen met een lichte toename van de melkproductie, nu 8686 kg melk, versterkt dit de economische prestaties. Het economisch jaarresultaat (ejr) nam dan ook toe van 1944 naar 1961 punten.
De tussenkalftijd daalde daarbij met 4 dagen naar een niveau van 410 dagen, een opmerkelijke verbetering van de vruchtbaarheidsresultaten.

 

Economische prestaties

Op bedrijfsniveau is het, net als voorgaande jaren, Patrick Claeys uit Zomergem die de lijst van meest economische melkers aanvoert met een ejr van 2937. Op de tweede plek staat het bedrijf van Paul De Backer uit Waarschoot met een ejr van 2805. Het bedrijf van Hendrik Boutsen-Hulsbosch uit Wijchmaal staat op de derde plek met een ejr van 2691.

 

Stijging bij alle rassen

De genoemde stijging van de gehalten vet en eiwit in de melk is bij alle rassen zichtbaar. De zwartbonte holsteinkoeien scoren het hoogst voor zowel de productie als voor het economisch jaarresultaat (2010). In gemiddeld 351 melkdagen produceerden zij 10.288 kg melk met 4,09% vet en 3,45% eiwit.
In de digitale versie van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’  (CRV-jaarstatistieken) presenteert CRV alle bedrijven en dieren die tijdens het boekjaar 2016-2017 (1-9-2016 t/m 31-8-2017) een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van mpr of exterieur.