Geen dubbel werk meer door koppeling Lely en CRV

categorie Persbericht
30
sep
2016
0
Reacties

Het online managementsysteem VeeManager van CRV en het Lely T4C-managementsysteem (Time 4 Cows) waarmee de melkrobots van Lely zijn uitgerust, kunnen vanaf heden onderling gegevens uitwisselen. Vorig jaar is deze koppeling met succes geïntroduceerd in Nederland en nu is deze ook in Vlaanderen beschikbaar. Hierdoor kost het registreren van gegevens minder tijd en krijgen veehouders een totaalpakket aan waardevolle managementinformatie.

De koppeling tussen Lely’s T4C-programma en CRV’s VeeManager heeft als belangrijk voordeel dat veehouders praktijkgegevens maar één keer hoeven te registreren, waarbij T4C leidend is. De daaruit voortvloeiende managementinformatie is vervolgens gemakkelijk op te vragen. Het levert de melkveehouder tijdsbesparing, beter inzicht en minder kans op fouten op en daarmee dus rendement en gemak.

Gemakkelijk registreren en raadplegen
Veehouders registreren en raadplegen dagelijks veel gegevens die te maken hebben met het management van hun koeien. Het gaat daarbij onder meer om informatie rond melkproductie, vruchtbaarheid, voeding en I&R registratie.
De door de veehouder eenmalig ingevoerde gegevens worden door de koppeling binnen T4C en VeeManager verwerkt. Het resultaat is een volledig pakket aan waardevolle managementinformatie dat op een overzichtelijke manier via beide systemen beschikbaar komt.

Gehaltenbepaling
Een betrouwbaardere meting van vet- en eiwit in de melk is een bijkomend voordeel van de nieuwe koppeling tussen T4C en VeeManager. De vet- / eiwitsensoren in de Lely-melkrobot kunnen automatisch gekalibreerd worden door deze te linken aan de gemeten vet- en eiwitgehaltes binnen de MPR, wat een zeer hoge betrouwbaarheid in gehaltenbepaling geeft.

Informatie is van groot belang bij het managen van de veestapel. Veehouders zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om deze informatie gemakkelijk en overzichtelijk beschikbaar te krijgen. De koppeling van gegevens die CRV en Lely hebben gerealiseerd, sluit daarmee nauw aan bij wensen uit de praktijk.