Financiële cijfers goede basis voor groeiambitie CRV

8
jan
2019
0
Reacties
jaarverslag 2017-2018 ledenvoordeel
Ledenvoordeel opnieuw 4,1 miljoen euro

CRV sluit het boekjaar 2017-2018 met goede cijfers af. Ofschoon het grootste deel van de omzet van CRV uit de coöperatieve thuismarkt in Nederland en Vlaanderen komt, is de bijdrage aan het resultaat door de buitenlandse activiteiten van CRV sterk gestegen. Vooral de omzet en het resultaat in Duitsland, Nieuw-Zeeland en de exportlanden hebben zich positief ontwikkeld. De geconsolideerde omzet, vóór aftrek van het ledenvoordeel, komt uit op 173,6 miljoen euro in boekjaar 2017-2018 tegen 171,9 miljoen euro in het jaar ervoor.

Ondanks de forse krimp van de veestapel in Nederland is de verwachte omzetdaling in de coöperatieve thuismarkt beperkt gebleven tot 1%. Met name Fokken op Maat en de introductie van de FosfaatPlanner hebben ervoor gezorgd dat de omzetdaling beperkt is gebleven. Deze producten konden onze leden op het juiste moment inzetten en hen ondersteunen in hun management, planning en opfokbeleid.

CEO Roald van Noort: ‘Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe toetreders en beginnende consolidatie zorgen voor een toenemende noodzaak om te investeren in ontwikkeling en innovatie. Meer dan ooit ligt de nadruk op groei om de benodigde ontwikkelcapaciteit te houden. De gerealiseerde financiële cijfers zijn hierbij de basis en ik zie dan ook de toekomst positief tegemoet.’

Ledenvoordeel opnieuw 4,1 miljoen euro

CRV heeft haar Nederlandse en Vlaamse  leden inmiddels een ledenvoordeel uitgekeerd van in totaal 4,1 miljoen euro over boekjaar 2017-2018. De omvang van het bedrag evenaart dat van boekjaar 2016-2017, dat een record was sinds de introductie van het ledenvoordeel.

Cijfers in vogelvlucht
  2017-2018 2016-2017
Aantal leden in Nederland en Vlaanderen 23.805 24.528
Netto-omzet vóór ledenvoordeel (x € 1 miljoen) 173,6 171,9
Ledenvoordeel (x € 1 miljoen) 4,1 4,1
Eigen vermogen (x € 1 miljoen) 83,8 82,8
Bedrijfsresultaat (x € 1 miljoen) 5,9 6,4
Resultaat na belastingen (x € 1 miljoen) 4,1 4,1
Aantal medewerkers (fte) 1.310 1.339

 

Lees hier het digitale jaarverslag van CRV.