1000 deelnemers ‘Fokken op Maat’

categorie Persbericht
19
apr
2017
0
Reacties
Henk Waterink: ‘Fokken op Maat is een manier om duurzaam met je jongvee om te gaan.’

De behoefte aan scherpe jongveeselectie en betere paringen is groot. Sinds 1 december 2016 noteerde CRV 1000 nieuwe deelnemers aan Fokken op Maat. Het aantal veehouders dat DNA-analyses laat uitvoeren op hun jongvee groeit daarmee sneller dan verwacht. Met de nieuwe Fokken op Maat-deelnemers komt het aantal melkveehouders dat op structurele basis hun jongvee laten merkertesten op meer dan 1400 te liggen.

Scherpe jongveeselectie is een belangrijk hulpmiddel om de productieruimte van het bedrijf optimaal te benutten. Dit gegeven is momenteel actueel in Nederland vanwege de fosfaatreductie en dat verklaart mede de snelle groei van het aantal deelnemers. Ook in Vlaanderen speelt het terugdringen van de jongveebezetting een rol vanwege de wetgeving rond nutriëntenemissierechten.

Jongveeselectie en betere paringen
De 1000 nieuwe deelnemers aan ‘Fokken op Maat’ krijgen maximaal inzicht in de kwaliteiten van het jongvee. Door middel van DNA-analyse (merkertest) krijgen zij de erfelijke aanleg van hun kalveren in beeld met, daaraan gekoppeld, een selectie-advies. Het gevolg is een gefundeerde jongveeselectie op basis van een van tevoren ingesteld fokdoel.
De verkregen informatie kan bovendien gebruikt worden om betere paringen te maken. Veehouders hebben daarbij de optie om gebruik te maken van de paringsprogramma’s SAP of StierWijzer, die de analyseresultaten van het jongvee meewegen.

1000ste deelnemer
De 1000ste deelnemer aan Fokken op Maat is de familie Waterink in Anevelde. Veehouder Henk Waterink: ‘We vinden het belangrijk dat je vee hebt waarmee je verder kunt. Het is dan jammer als daar een misser tussen zit, daar is een kalf te duur voor. Eigenlijk is Fokken op Maat een manier om duurzaam met je jongvee om te gaan.’
CRV wenst de familie Waterink heel veel succes met Fokken op Maat.