Structuur

CRV directie: Roald van Noort, Huib jan Krasenberg, Joop Kersten

CRV u.a. is een coöperatie met 25.000 leden. Zij zijn verdeeld over 10 districten. Alle leden hebben stemrecht in de ledenvergadering van hun district. Zij kunnen hun bestuurders kiezen of zichzelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.

CRV u.a. organiseert jaarlijks meerdere ledenvergaderingen waar met duizenden veehouders van gedachten wordt gewisseld.

Het hoofdbestuur van CRV u.a. heeft tot taak de coöperatie te besturen. De dagelijkse leiding is in handen gegeven van de directie van CRV: Roald van Noort (algemeen directeur), Huib Jan Krasenberg (operationeel directeur) en Joop Kersten (financieel directeur).

 

OrganogramNL_website