Strategie

Groei staat centraal voor CRV. De wereldwijde trends en ontwikkelingen op het gebied van markten en klanten vragen om significante investeringen in

  • innovaties
  • technologieën
  • producten
  • oplossingen

Om te kunnen investeren en om onze toonaangevende positie als veeverbeteringsorganisatie te handhaven is (internationale) groei noodzakelijk. Belangrijk vinden wij het daarbij om gericht te groeien: beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Innovatieve oplossingen & concepten

Wij bieden innovatieve oplossingen en concepten die aansluiten bij de behoeften van onze klanten, melkvee- en vleesveehouders wereldwijd. We kunnen snel reageren op veranderingen, doordat we investeren in innovatie, maar ook door het continu monitoren van die veranderingen in de markt én bij veehouders.

Ook in de toekomst willen we onze klanten hoogwaardige producten en diensten leveren. Daarom spant CRV zich in voor een duurzame en efficiënte veehouderij die de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze leden en klanten ondersteunt. Doordat CRV een coöperatieve onderneming is, hebben veehouders grote invloed op het beleid via de adviesorganen en ledenbesturen.

Duurzaam CRV

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de sector. In duurzame voedselproductie speelt veeverbetering een belangrijke rol. Ontwikkelingen op het gebied van voedselproductie gaan razendsnel en consumentenvertrouwen en maatschappelijk draagvlak winnen aan belang. Duurzaamheid is dus een eerste vereiste voor de rundveesector. CRV is zeer positief over deze ontwikkeling en heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan.

Meer lezen? Onder de button Publicaties vindt u de brochure Kijk op duurzaamheid.