Historie

Tot 1992 bestond er per provincie één provinciale rundveeteeltvereniging, met name gericht op:

  •     melkcontrole
  •     identificatie en registratie
  •     kunstmatige inseminatie

Om de nationale en internationale concurrentie beter het hoofd te bieden en om efficiënter te opereren, vond in 1993 een fusie plaats van de provinciale verenigingen: VRV was geboren.

In 1998 werd de structuur van VRV. aangepast en werden de commerciële activiteiten in de coöperatieve vennootschap ondergebracht.

In 2002 ging de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV) vzw intensief samenwerken met de Nederlandse rundveeverbeteringscoöperatie CR Delta. Er werd een holding opgericht onder de naam CRV Holding BV. VRV heeft hierin een aandeel van 20%, CR Delta van 80%. CRV belichaamt zo de rijke geschiedenis van het Vlaams en Nederlands stamboek en fokkerijwezen. Door de Belgisch-Nederlandse bundeling van kennis en ervaring is CRV klaar voor de toekomst. Op 1 januari 2017 zijn de coöperaties CR Delta en VRV gefuseerd. Het bedrijf CRV Holding BV heeft vanaf die datum nog maar één aandeelhouder: CRV u.a.