Gedragscode

CRV is een toonaangevende, klantgerichte coöperatie voor veeverbetering die gedreven is om toegevoegde waarde te creëren voor melk- en vleesveehouders wereldwijd. As coöperatie streven wij naar vooruitgang en een betere duurzame toekomst voor onze leden en klanten en naar een duurzame ontwikkeling van de organisatie.

CRV wil op een duurzame en maatschappelijk en ethisch verantwoorde manier omgaan met de aarde en de mensen, dieren en planten die daarop leven. Dat doen we met passie, door te innoveren, samen te werken en een betrouwbare partner te zijn. Hierbij kijken we naar CRV zelf én naar de plaats van CRV in de voedselketen en in de maatschappij.

Gedragscode CRV

Om de ethische standpunten, waarden en normen van CRV vast te leggen en correct en integer gedrag van medewerkers en het bedrijf te bevorderen heeft CRV een gedragscode opgesteld. Deze geeft zowel de medewerkers als het management duidelijke richtlijnen hoe te handelen.

De belangrijkste thema’s voor CRV op ethisch gebied zijn:

  • Duurzaam fokkerijbeleidBoekje-Ethiek_200
  • Diergezondheid en dierwelzijn
  • Zorg voor de werknemer
  • Ecologische duurzaamheid
  • Economische duurzaamheid
  • CRV in de samenleving

Meer weten? De brochure CRV en ethiek geeft inzicht in de normen en waarden van CRV en de daaruit voortvloeiende standpunten rond deze thema’s. U vindt de brochure onder Publicaties van CRV.