Disclaimer management-producten CRV

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op Managementproducten van CRV. Door het gebruik van deze producten accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd. Onder Managementproducten worden alle informatieproducten verstaan die door CRV in de Nederlands- / Vlaamse markt worden geleverd.

Gebruik
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Managementproducten kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit Managementproducten verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van Managementproducten te verstoren of de integriteit daarvan te schenden.

CRV behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van Managementproducten en/of van bepaalde diensten die via Managementproducten zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel CRV zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie te verzekeren, aanvaardt CRV hiervoor geen verantwoordelijkheid. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
CRV garandeert niet dat Managementproducten foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
CRV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van Managementproducten;
  2. de informatie die op of via Managementproducten wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan CRV of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van Managementproducten;
  5. misbruik van Managementproducten;
  6. verlies van gegevens;
  7. het downloaden of gebruiken van software die via Managementproducten beschikbaar wordt gesteld;
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van Managementproducten.

Copyrights
Op de inhoud van Managementproducten (alle teksten, beelden, geluiden, programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan hetgeen u op Managementproducten aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CRV.

Informatie van derden
Onze Managementproducten kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle van CRV staan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. CRV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

E-mailgebruik
Aan CRV toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan CRV niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. CRV is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door CRV. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen
geen inbreuk maken op rechten van derden.

Wijzigingen
CRV behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Wij behouden ons het recht om de inhoud van onze  Managementproducten en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. CRV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen.

Diversen
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is.
Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met onze Managementproducten, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de privacy voorwaarden van CRV.