Uw coöperatie

CRV Vlaanderen vzw is in 2016 opgericht vanwege de voorgenomen fusie tussen de coöperatie CR Delta u.a. in Nederland en de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV) vzw in Vlaanderen. CRV Vlaanderen heeft in 2016 een volledige erkenning (voor stamboekvoering, dataverzameling én fokwaardenschatting) aangevraagd bij de Vlaamse overheid en deze erkenning per 1 juli 2016 ontvangen.

De leden van CRV Vlaanderen vzw zijn de Vlaamse leden die ook lid zijn van de Coöperatie CRV. Deze Nederlands-Vlaamse coöperatie kent 10 districten, waarvan district 9 en 10, de Vlaamse districten zijn. De leden van deze twee Vlaamse districten van de coöperatie CRV, zijn automatisch ook lid van de vereniging CRV Vlaanderen vzw.

Missie
CRV Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, die veeverbetering bij haar leden nastreeft. Daartoe heeft zij een stamboekerkenning van de Vlaamse overheid voor de uitvoering van haar werkzaamheden (m.n. de dataverzameling, onderzoek en fokwaardenschatting).